سرمایه گذار

کسب درامد مترجم

همواره کسب درامد مترجم یکی از مسائل و فاکتورهای بسیار مهم  محسوب می گردد. شما به عنوان مترجم، می توانید همان طور که روی موضوعات دیگر کاری خود متمرکز هستید، کسب درامد را نیز در اولویت خود قراردهید و این اختیار را خواهید داشت که از پذیرفتن پروژه هایی که سود مادی کمی برای شما دارد خودداری کنید. ولی به هرحال می بایست همواره در تلاش باشید تا مشتریان وفادار را نیز برای خود حفظ کنید.

کسب درامد مترجم و احترام به مشتریان وفادار

ممکن است مشتریان وفادار شما، گاهی اوقات پروژه های بسیار کوچک با سود کاری و مادی بسیار اندک به شما واگذار نمایند و در همان زمان، شما پروژه ای بزرگ و بسیار سودآور در دست داشته باشید. اصلا توصیه نمی شود که به خاطر پروژه بزرگ و سودآوری که مشغول هستید، پروژه کوچک را رد کنید چون به هرحال این مشتری، مشتری وفادار شما است و همواره به شما اطمینان نموده و به عنوان یک مترجم روی شما حساب می کند. پس بهتر است که در صدد باشید تا رضایت مشتریان وفادار خود را جلب کنید  و این کار را در اولویت های اصلی خود قرار دهید.

تخصص در متونی که مترجم میپذیرد

یکی دیگر از نکاتی که مترجمان می بایست در نظر داشته باشند این است که به هیچ وجه ترجمه متونی که در آن تمرکز ندارند را نپذیرند. مترجمان می توانند دانش و اطلاعات خود را در زمینه های مختلف گسترش و ارتقا بخشند ولی می بایست همواره توجه داشته باشند که بدون دانش و تخصص در یک زمینه تخصصی ، هرگز اقدام به پذیرش سفارش نکنند چون در این صورت علاوه براین که کار نه چندان مطلوبی تحویل خواهند داد و مشتری ناراضی خواهد بود، بلکه این احتمال نیز وجود دارد که این مشتری سوء تبلیغ نموده و در میان همکاران و هم رده های این مشتری، شما به عنوان یک مترجم ناشی و کار نابلد شناخته شوید و به این ترتیب قطعا با زیان بیشتری نسبت به نپذیرفتن آن پروژه مواجه خواهید گردید.

شما به عنوان مترجم تخصصی ، می بایست در تلاش باشید تا مقالات به روز دنیا را در حوزه تخصصی خود مطالعه نموده باشید و همواره دانش خود را به روز نگه دارید. بدین ترتیب قطعا رضایت و اعتماد مشتریان بیشتر برانگیخته خواهد شد و به شما بیشتر اطمینان خواهند نمود.

مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت

امروزه داشتن مهارت کار با کامپیوتر و اینترنت، از ضروریات هر کاری محسوب می شود و مترجمی نیز از این قاعده مستنثی نیست. مترجمی که به هردلیل قادر به کار کردن با کامپیوتر نیست و یا مهارت تایپ کردن را نمی داند، می بایست هزینه ای به تایپیست پرداخت نماید تا پروژه های وی را تایپ نماید. برای این که شما به عنوان یک مترجم، بتوانید به سود بیشتری برسید و هزینه ای به تایپیست پرداخت ننمایید، می بایست تلاش کنید تا مهارت تایپ را در خود تقویت کنید و پروژه های ترجمه شده را خودتان تایپ کرده و در اختیار مشتریان قرار دهید.

نظر