چگونه در ترجمه زمان را مدیریت کنیم؟

چگونه در ترجمه زمان را مدیریت کنیم؟

کنترل زمان یکی از عواملی است که نشان میدهد مترجم چقدر متبحر بوده.
مترجمی که در طول فعالیت خود با چندین موضوع و محتوای مختلف اشنا شده و به طور تقریبی از هر سبک و تکنیکی چند تجربه داشته به راحتی و سرعت بیشتری میتواند یک متن تخصصی را مانند یک متن ساده ترجمه کند .
مترجمی که تجربه بیشتری در هر شاخه و سبک ترجمه مانند ترجمه فیلم, ترجمه مقلات, کتاب و شعر داشته باشد مانند فردی میماند که از هر انگشتش یک هنر میریزد.
برای این مترجم فرقی نمیکند یک متن سنگین با واژگان تخصصی را ترجمه کند یا یک شعر دوره کلاسیک.چراکه ذوق هنری و علمی خودرا وسیع و مدیریت میکند.
از جمله عواملی که ابزار یدکی برای ترجمه به حساب میاید زمان است.
سرعت کم یا زیاد در صورت عدم کنترل و مدیریت, اسیب زننده است و از متن یک لاشه بی جان میسازد.
نقطه تعادل و پیداکردن ان بستگی به مهارت,دانش و هوش مترجم دارد.

مسئله زمان و مدیریت ان در ترجمه باید براساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده پیش برود, اگرچه یک مترجم حرفه ای,همیشه خود را برای مواقع غیر منتظره و فوری اماده کرده.
در بعضی مواقع که نیاز به ترجمه فوری است نمیتوان طبق اصول و به ترتیب پیش رفت و دراینجا مدیریت و زمانبندی سریع و حرفه ای میتواند بدون لطمه وارد کردن به اساس ترجمه مسئله را حل کند.
و اما چه عواملی میتواند یک برنامه صحیح و اصولی برای ترجمه را بسازد؟
از قدیم گفته اند نمیتوان با یک دست چند تا هندوانه برداشت,همین مثال در ترجمه صدق میکند.
نمیتوان بدون درنظرگرفتن و توجه به نکات و اصول ترجمه ,چندین ترجمه را ان هم با سرعت بالا انجام داد.
براساس فوریت, سبک ترجمه و نیاز مشتری باید ترجمه هارا الویت بندی کرد.
در یک ترجمه از لحظه سفارش پذیری تا تحویل سفارش و خدمات پس از ارائه چند قدم ساده و البته مهم وجود دارد که به دلیل این سادگی اغلب پیش پا افتاده تلقی میشود وباتمام دقتی که در ترجمه شده به دلیل بی توجهی به این نکات باعث ضعف در ترجمه و عدم رضایت متقاضی میشود.

از جمله عوامل مهم دیگر در مدیریت زمان :

الویت بندی در توزیع زمان;
به این معنی است که برای هر مرحله از ابتدا تا انتها زمان مشخصی اختصاص داده شود.
 در یک مرحله نمیتوان درجا ویا عجله داشت.گاهی در روند ترجمه به راحتی و ناخوداگاه سرگرم مسائل جانبی و فرعی نامرتبط با کار میشویم و تا به خود میاییم میبینیم که کلی زمان را ازدست داده ایم و این گونه میشود که زمان از دست داده را از طریق سطحی نگری و کاهش دقت در ترجمه ,جبران میکنیم .
بخش بندی یک متن برای ترجمه ,سرعت و اشتیاق مارا در ترجمه و به اتمام رساندن ان زیادتر میکند.برای این اتفاق لازم است قبل ترجمه یک راهنمای مربوط به موضوع ,کنار دستمان قرار دهیم و قبل از ترجمه نگاه کلی بر روی کلمات عادی و تخصصی برای ترجمه داشته باشیم و لغات سخت و چند معنی را نشانه بزنیم و مترادف های مربوط به ان را پیدا کنیم و حتی بعداز ترجمه پاراگراف به پاراگراف ان را دوباره مرور کنیم که شاید جمله بندی اسانتر و رساتری به جای ان به ذهنمان خطور کند.

نظر