نیاز روزافزون به ترجمه

نیاز روزافزون به ترجمه

نیاز روزافزون به ترجمه

نیاز روزافزون به ترجمه :با گسترش محتوای دیجیتال و به بلوغ رسیدن فرهنگ آنلاین فناوری های جدید

در سطح جهان، ترجمه سنتی انسانی به سادگی جای خود را ممکن است از دست بدهد

و نیازهای ترجمه امروزی افراد جامعه، از طریق تکنولوژی و گسترش فرایندهای دیجیتال، تامین گردد.

با افزایش کاربران اینترنتی و توسعه محتوای متفاوت آنلاین در سطح وب، اخیرا داده های موجود اینترنتی همه

به زبان انگلیسی ارائه شده و برای کاربران انگلیسی زبان قابل استفاده هستند.

بنابراین برای این که کاربران زبان های دیگر نیز بتوانند از این محتوا استفاده نمایند، نقش مترجمان پررنگ شده و نیاز است

که هر سایتی که به زبان انگلیسی در سطح اینترنتی موجود است، دارای نسخه ای به زبان دیگر ( مثل فرانسه یا آلمانی ) نیز باشد

تا دست کم نظرات کاربران دیگر را نیز اقناع نماید.

البته همچنان مترجم در این زمینه نقش حائز اهمیتی خواهد داشت.

چون به هرترتیب حتی اگر یک سایت به غیر از زبان انگلیسی

به دو زبان دیگر نیز نمایش داده شود، ممکن است کاربران از زبان های دیگر نیز وجود داشته باشند

که نیازمند اطلاعات این سایت باشند و مترجم می بایست مطالب این سایت ها را برای کاربران ترجمه نماید .

گسترش فرایندهای دیجیتال

به هرحال با گسترش فرایندهای دیجیتال در عرصه های اینترنتی شاهد رشد کاربران از زبان های مختلف هستیم

و کاربران می توانند با دسترسی به پلاگین های موجود در سایت ، سایت مربوطه را به زبان مورد نظر خود ترجمه نمایند

که البته چندان ترجمه قابل توجهی از این سایت ارائه نمی شود و به هرحال، ترجمه مربوطه یک ترجمه کاملا ماشینی است

و با ترجمه انسانی تفاوت دارد و هوش مصنوعی هنوز آنچنان رشدی نکرده است

که بتواند ترجمه ماشینی را مطابق با ترجمه انسانی به کاربران ارائه دهد.

بسیاری از شرکت ها نیاز به استخدام مترجمان دارند تا فرایندها و

محصولات اینترنتی خود را به کاربران زبان های دیگر معرفی نمایند

و در رونق کسب و کار و تجارت این شرکت نقش موثری داشته باشند.

بنابراین تمام صاحبان کسب و کار می بایست تلاش کنند که هیچ افتراقی بین کاربران سایت خود و محتوای دیجیتال ارائه شده

در سایت ایجاد نشود و این امر تنها با استفاده از مترجمین میسر است. که این مترجمین می توانند

در نقش پلاگین های اینترنتی یا افزونه های سایتی خود را نشان دهند یا این که از مترجمین انسانی برای

این امر استفاده شود که همواره ترجیح بر این است که به دلایل گفته شده در فوق، از مترجمین انسانی برای این امر بهره گرفته شود.

همانطور که می دانید زبان غالب بسیاری از سایت ها ، انگلیسی است و گسترش زبان انگلیسی در میان افراد، هنوز چندان فراگیرنشده

و یا دست کم به فراگیری گسترش اینترنت و فناوری های نوین در کشورهای مختلف، نرسیده است.

بنابراین آن چنان سرمایه گذاری هایی که برای فرایندهای نوین اینترنتی می شود ، چندان براز زبان انگلیسی لحاظ نشده

و مترجمین نقش پررنگی در ارائه هرچه بهتر سایت ها به مخاطبین دیگر زبان ها خواهند داشت.

نظر