نقش زمان در ترجمه

نقش زمان در ترجمه

نقش زمان در ترجمه

نقش زمان در ترجمه : همه ما می دانیم که زمان، نقش بسیار مهمی در فرایند ترجمه دارد.

ممکن است مشتری زمانی را برای تحویل ترجمه مشخص نماید

که بسیار فرایند ترجمه را با تعجیل مواجه نماید و عملا تحویل ترجمه در چنین زمانی غیر ممکن

به نظر می آید. ( به طور مثال تحویل دو هزار کلمه ترجمه ظرف یک ساعت زمان).

در این شرایط، وظیفه مترجم است که با توجه به بودجه ، محتوا و زمان، به صورت کاملا معقولانه و منطقی با مشتری صحبت نماید

و رضایت وی را برانگیزد که با در نظر گرفتن این زمان کوتاه ؛ مشتری ملزم به پرداخت هزینه بیشتری خواهد شد

و قطعا مرحله بازخوانی و ویرایش نیز از فرایند ترجمه حذف خواهد گردید

پس تعجیل در تحویل ترجمه ، در کیفیت ترجمه نیز تاثیر خواهد گذاشت.

سرعت ترجمه

بنابراین مترجم می بایست در تلاش باشد تا سرعت پروژه ترجمه را به گونه ای افزایش دهد که به کیفیت ترجمه لطمه ای وارد نکند.

یکی از راهکارهای ارتقای سرعت پروژه ترجمه این است که متن مقاله مورد ترجمه را بین چند مترجم تقسیم کند.

البته این کار نیز مشکلات خاص خود را دارد و ممکن است یکنواختی و یکدستی متن رعایت نشود

و به گونه ای منجر به ایجاد ناهماهنگی در سبک ترجمه، انتخاب واژگان متفاوت، و ساختار جملات متفاوت شود.

همواره در نظر داشته باشید که کار هیچ دو مترجمی شبیه به هم نخواهد بود.

همچنین ممکن است یک مطلب کوتاه در بخش تخصیص داده شده به مترجم شماره یک آورده شده باشد

و همان مطلب در بخش مربوط به مترجم دو نیز موجود باشد و دو مترجم، به دو شیوه متفاوت این مطلب را ترجمه نمایند

که بسیار کیفیت ترجمه را تحت تاثیر قرار می دهد.

یکی از مسائلی که در صورت تعجیلی بودن زمان ترجمه ممکن است پیش بیاید، این است که امکان رخ دادن

اشتباهات تایپی و املایی در این متن وجود دارد که نشانگر کیفیت بسیار پایین کار خواهد بود.

یکی دیگر از مسائل بسیار مهم که پیش روی کارفرمایان و مشتریان است، این است که کارفرمایان به سبب تعجیلی بودن کار ،

یک مترجم فاقد صلاحیت را انتخاب نمایند . انتخاب مترجم بدون صلاحیت و غیر متخصص در زمینه مربوطه، باعث می شود

که کار ترجمه بسیار بی کیفیتی ارائه شود و نام مترجم نیز خدشه دار گردد.

نکته مهم

مترجمان نیز موظف هستند بر حسب ظرفیت خود، پروژه ترجمه را قبول کنند، کارهایی خارج از حیطه تخصصی خود قبول ننمایند.

با مدیریت زمان و وقت شناسی هرچه بیشتر کارهای خود را سازمان دهی کنند

و در زمان خستگی و خواب آلودگی به سراغ ترجمه نروند.

انجام ترجمه در شرایطی که با کمبود وقت مواجه هستید، و بازخوانی ترجمه را انجام نمی دهید ممکن است پروژه شما

به صورت مطلوب تحویل کارفرما و یا مشتری نشود و قطعا رضایت مشتری برانگیخته نخواهد شد

و شما نخواهید توانست مشتریان وفادار را برای خود حفظ کنید

و بازاریابی فرایند شغلی خود را گسترش دهید.

نظر