مترجم متن

مترجم متن

مترجم متن

دانشجویی که در رشته زبان مشغول به تحصیل می باشد برای تأمین هزینه های دانشگاهی خود و یا به اصطلاح پول تو جیبی خود تصمیم می گیرد مترجم متن شود. بنابراین تلاش می کند که واژگان ،قواعد و دستورزبان  را تقویت  نماید و متن های زیادی را برای خود ترجمه می کند که دانش و تخصص و تجربه خود را افرایش دهد.بعد از این تمرینات در ابتدا به همکلاسی خود که مهارت ترجمه ندارد و دانشجوی تنبلی می باشد پیشنهاد ترجمه متن را می دهد و اعلام میکند که مترجم متن می باشد.

اگر همکلاسی وی از ترجمه متنش راضی باشد دوستان دیگرش را هم برای کار ترجمه معرفی می کند و کم کم می تواند ترجمه از دانشگاه قبول کند و به همین ترتیب به عنوان مترجم خوب و تخصصی در دانشگاه شناخته می شود و کار ترجمه  به خارج از دانشگاه نیز راه پیدا می کند و اینگونه دانشجوی رشته زبان به راحتی البته با تلاش مستمر،توانسته برای خود کسب درآمدی داشته باشد.

و همچنین  مترجم متن می تواند سایتی برای خود طراحی کند و از سراسر کشور ترجمه سفارش بگیرد .

سرعت ترجمه خود را افزایش می دهد و حتی بر روی سرعت تایپ هم کار می کند. در رشته های مختلف تخصصی دانش و تخصص خود را افزایش م یدهد که دامنه سفارش ترجمه اش گسترده شود.

مترجم متن به سایت های مختلف مراجعه می کند و درخواست همکاری می دهد برای افزایش پیشنهاد کاری باید فعال و تخصصی باشد و کارها را به موقع و با کیفیت تحویل دهد.

ناگفته نماند که مترجم متن علاوه بر دانش ترجمه باید استعداد ترجمه را هم داشته باشد.

ترجمه یک مهارت ذاتی می باشد که بعضی از افراد این مهارت را دارند ودر نهایت مترجم قابلی می شوند.

مترجم خوب باید بروز باشد.به تغییرات زبان آگاهی داشته باشد. و همچنین حس کنجکاوی نسبت به دانش های مختلف داشته باشد.

مترجم متن باید زبان هایی را که با انها آشنا است را برای خود به طور دائم یادآوری کند که دچار فراموشی نشود.

یک مترجم خوب اشتباهات خود را  در امر ترجمه  پیدا می کند و سعی بر برطرف نمودن اشتباهات می کند.و  بنابراین در هر مرحله مترجم  تقویت می شود.مترجم خوب به دنبال کسب واژگان و اصلاحات بیشتر می باشد.

مترجم خوب قبل از اینکه منافع مادی خود را در نظر بگیرد اهمیت ترجمه متن را برای مخاطب خود را در نظر می گیرد و به ترجمه تخصصی و با کیفیت می پردازد.