مترجم انگلیسی به فارسی

مترجم متخصص

در زمینه ترجمه انگلیسی دو نوع مترجم داریم . 

مترجمینی که فقط میتوانند متون انگلیسی را به فارسی بر گردانند.

مترجمینی که علاوه بر برگرداندن متون انگلیسی به فارسی این توانایی را دارند که متون فارسی را به صورت صحیح به انگلیسی ترجمه کنند.

قطعا این سوال ذهن شما را در گیر کرده است که چطور میشود مترجمی متنی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کند اما بر عکس نتواند.؟

برای پاسخ به این سوال یک مثال ساده میزنیم . همه ما به راحتی میتوانیم با هم گفتگو کنیم و صحبت کنیم اما حال اگر بخواهیم یک نامه برای یکدیگر بنویسیم دچار سردر گمی میباشیم . دلیل اینجاست . در زمینه نوشتن نامه ما تمرین زیادی نداریم .

پس اگر مترجم انگلیسی به فارسی تمرین کافی در زمین ترجمه متون به انگلیسی را نداشته باشد با پالشی سخت مواجه میشود.

شرکت های ترجمه بیشتر مترجم انگلیسی به فارسی دارند.چرا که بیشتر دانشجویان نیازمند ترجمه انگلیسی به فارسی می باشند.

مترجم انگلیسی به فارسی خوب

ویژگی های یک مترجم خوب

یک مترجم خوب ، برای هر اصطلاحی معادل مربوط به آن را به کار میبرد. معادلی که  مخاطب با مطالعه متن ترجمه شده دچار سر در گمی نشود و مفهوم متن را کامل درک نماید.

مترجم انگلیسی به فارسی برای اینکه ترجمه با کیفیتی را ارائه دهد باید به زبان مادری کاملا آشنا باشد یعنی به ساختار،دستور زبان ،واژگان واصطلاحات زبان مادری تسلط کافی داشته باشد تا بتواند ترجمه سلیس و روان را ارئه دهد و همچنین مترجم باید با قواعد و دستور زبان زبان مبدأ آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند متنی را ارائه دهد که مفهوم متن اصلی را برساند.

متن هایی که برای ترجمه ارئه می شوند  در رشته های مختلف می باشند که دارای اصطلاحات خاص خود میباشند بنابراین  مترجم  باید تخصص لازم را در رشته مورد نظر داشته باشد تا بتواند کلمه و در نهایت جمله معادل ومناسب را در زبان مقصد به کار برد.

مترجم بسیار خوب

ترجمه کتاب های کودکان

ترجمه هایی نیز هستند که برای کودکان می باشد واگر این متون به خوبی ترجمه شوند   ،حس اعتماد به نفس کودک را بالا می برد. تصویر پردازی در ترجمه کتاب های کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . وقتی متن کتاب به تصویر  ساده و روان برگردانده شود باعث می شود کودک خود را در آن جستجو و پیدا کند.

در ترجمه کودکان نیز باید دو اصل امانداری و روانی زبان رعایت شود که البته در ترجمه کودکان اصل روان بودن زبان مهم تر می باشد.مترجم انگلیسی به فارسی کودکان باید ویژگیهای روحی و روانی آنها را بشناسد و با توجه به نیازهای سنی آنها در دنیای امروزی ترجمه ای خوب و روان  ارائه دهد.

ترجمه پارس 68