سبکهای یادگیری مترجم

سبکهای یادگیری مترجم

سبکهای یادگیری مترجم

سبکهای یادگیری مترجم : ترجمه یک فعالیت هوشمندانه است اما از چه نوع هوشی استفاده می کند؟ هوارد گارنر[۱] مدیر پروژه صفر در دانشگاه هاروارد[۲]، از اوایل دهه ۱۹۸۰ به تحقیق در مورد تعدد هوش پرداخته است.

وی استدلال می کند که علاوه بر هوش زبانی و منطقی، هوش آماری (ریاضی) نیز وجود دارد

که با تست های ضریب هوشی سنجیده می شود؛ حداقل چهار هوش دیگر (احتمالآ بیشتر) نیز وجود دارد:

هوش موسیقی:

توانایی شنیدن، اجرا و آهنگسازی موسیقی با مهارت پیچیده و توجه به جزئیات. هوش موسیقی غالبآ با

هوش ریاضی در ارتباط بوده اما از آن متمایز است.

هوش فضایی:

توانایی تشخیص، تمایز، دستکاری و تولید اشکال و روابط مکانی؛ “احساس” یا “درک” روابط تنش یا تعادل در نقاشی، مجسمه سازی، معماری و رقص؛ ایجاد و تبدیل قیاسهای مفید بین اشکال کلامی، موسیقی، مکانی و یا دیگر اشکال مربوط به هوش ریاضی از طریق هندسه.

هوش جسمی حرکتی:

توانایی درک، تولید و خلق حالتهای کاریکاتوری (هوش بازیگران، هنرمند میمه[۳]، رقاصان، بسیاری از سخنرانان فصیح)؛

در انجام حرکات بدنی متناسب با ایده ها، هارمونی و تعادل (هوش رقاصان، ورزشکاران، نوازندگان موسیقی).

هوش فردی که همچنین “هوش هیجانی” نام دارد:

توانایی ردیابی، مرتب سازی و بیانگر حالات عاطفی شخص و دیگران است (به ترتیب “درون فردی” و “بین فردی”؛ هوش روانشناسان، والدین خوب، معلمان خوب و دوستان خوب)؛ برای ایجاد انگیزه در خود و دیگران به منظور هدایت فعالیت به سمت هدف مطلوب (هوش همه متخصصان موفق به ویژه رهبران).

هوش منطقی یا ریاضی:

توانایی درک، مرتب سازی و دستکاری نظم و رابطه در دنیای اشیاء و نمادهای انتزاعی

که برای نمایش آنها استفاده می شود (هوش ریاضیدانان و فیلسوفان).

هوش زبانی:

توانایی شنیدن، مرتب سازی، تولید و دستکاری پیچیدگی های یک زبان واحد (هوش شاعران، رمان نویسان، همه نویسندگان خوب، سخنرانان فصیح و معلمان اثرگذار)؛ توانایی یادگیری زبان های خارجی و شنیدن، مرتب سازی، تولید و دستکاری پیچیدگی های انتقال در بین آنها (هوش مترجمان و مفسران).

 

[۱] Howard Gardner

[۲] Project Zero at Harvard University

[۳] هنرمند تقلید: شخصی است که از تقلید به عنوان یک رسانه تئاتری یا به عنوان یک هنر نمایشی استفاده می کند. (مترجم)

نظر