راهنمای ترجمه مدارک برای مهاجرت

ترجمه رسمی 1

مهاجرت به کشورهای مختلف شرایط متفاوتی دارد. ترجمه رسمی برای همه مدارک نیاز نیست ولی مدارک اصلی و آن اسناد و مدارکی که سفارت تقاضا می‌کند باید با ترجمه رسمی ارائه شود زیرا اعتبار و صحت مدارک با ترجمه رسمی تائید می‌شود. تأییدیه‌هایی که دارالترجمه رسمی برای مدارک ترجمه شده خود دریافت می‌کند مدارک شما را از اعتبار بیشتر نسبت به ترجمه معمولی آن‌ها برخوردار می‌کند. همچنین شما می توانید از طریق مراجعه به دارالترجمه رسمی با خدمات عالی مترجمان کارا و متخصص مدارک خود را به بهترین نحو ممکن برای مهاجرت ترجمه نمایید. در این مقاله راهنمای ترجمه مدارک برای مهاجرت برای شما عزیزان را بیشتر شرح خواهیم داد.

 

ترجمه رسمی 2

ترجمه رسمی مدارک برای ویزای مهاجرت

مدارکی که باید برای مهاجرت به هر کشوری ترجمه کنید بسته به کشور مقصد و روش مهاجرت شما ( تحصیلی کاری سرمایه گذاری و ) می تواند متفاوت باشد. مدارکی که بیشتر مواقع نیاز به ترجمه رسمی دارند را آورده ایم:

 ترجمه رسمی اسناد هویتی :

۱شناسنامه

ترجمه رسمی شناسنامه همراه با اصل و در صورت نداشتن قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال محل صدور قابل تایید است. ترجمه رسمی رونوشت شناسنامه با دارا بودن مهر برابر اصل ثبت احوال قابل تایید است.

الف) طبق بخشنامه وزارت امور خارجه، کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای پانزده سال ترجمه و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان قید شده باشد عینا ترجمه و چنانچه واقعه ای ثبت نگردیده باشد عبارت «تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نگردیده است» توسط مترجم درج گردد.

ب) طبق بخشنامه سازمان ثبت احوال کشور، شناسنامه های سابق فاقد اعتبار بوده و چنانچه کسی موفق به تعویض شناسنامه خود نشده باشد، ترجمه آن قابل تایید نیست، مگر اینکه صاحب سند فوت نموده و تاریخ فوت در شناسنامه قید شده باشد.

۲ کارت ملی

ترجمه اصل کارت ملی عکس دار قابل تایید است.

۳ سند ازدواج و طلاق

ترجمه سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ترجمه گواهی ازدواج موقت یا ترجمه اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

ترجمه سند طلاق در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی سند طلاق شناسنامه یکی از دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

۴ کارت پایان خدمت

ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت همراه با اصل قابل تایید است و با دقت نظر کارشناسان محترم تایید اسناد و مدارک عکس کارت، ارزش قانونی جهت ترجمه و تایید ندارد.

۵ گواهینامه رانندگی

 (اگر میخواهید در کشور مقصد با گواهینامه خود رانندگی کنید بهتر است که ترجمه گواهینامه رانندگی تان دارای مهر و تایید دادگستری و وزارت امورخارجه باشد.)

۶ ترجمه رسمی اسناد مالکیتی

ترجمه اصل سند مالکیت در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر ثبت اسناد در آخرین ستون نقل و انتقالات باشد، قابل تایید است.

۷ ترجمه رسمی مدارک آموزش، دانشگاهی و گواهی های فنی و حرفه ای (برای ادامه تحصیل یا اشتغال به کار ترجمه رسمی این مدارک ضروری است.)

۱) مدارک و ریز نمرات مقطع تحصیلی ابتدائی

۲) مدارک و ریز نمرات و گواهی های مقطع راهنمایی

۳) مدارک و ریزنمرات و گواهی های مقاطع متوسطه

۴) مدارک و ریزنمرات و گواهیهای صادره از وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری

۵) مدارک و ریزنمرات و گواهی های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶) مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

۷) مدارک و ریز نمرات و گواهی صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی

۸) کارت دانشجوئی

۹) گواهی های کار اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰) گواهی کار اساتید دانشگاه های دولتی

۱۱) مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی

۱۲) مدارک و دانشنامه های معادل سازمان امور استخدامی کشور

۱۳) ارزشنامه های تحصیلی

۱۴) مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه

۱۵) کارت نظام پزشکی

۱۶) کارت نظام مهندسی

۱۷) کارت مربی گری

۱۸) کارت اقتصادی

۱۹) ترجمه سرفصل دروس

۲۰) کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

۲۱) تعیین رتبه قبولی در دانشگاه های دولتی

ترچمه رسمی 3

۸ ترجمه رسمی برگه ها و گواهی های آموزشی گواهی های فرهنگی هنری

۱) گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای:

ترجمه گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید است اما گواهینامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است.

۲) گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی:

ترجمه دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) که از طرف ادارات و یا سازمان های دولتی صادر شده باشد قابل تایید است.

۳) گواهی های مراکز آموزشی دوره های زبان:

ترجمه گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با درج موضوع فعالیت آموزشی برای شرکت و در غیر اینصورت با مجوز آموزش و پرورش قابل تایید است.

۴ (گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی:

ترجمه دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف شرکت ها ضمن ارائه آخرین روزنامه رسمی با موضوع فعالیت شرکت و مجوز آموزش قابل تایید است.

۵( گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها:

ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تایید است.

۶) گواهی های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی:

ترجمه گواهی نامه های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تایید است.

 

۹ ترجمه رسمی سوابق کاری

در صورتی که در گواهی های صادره در هر یک از موارد ذیل، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است.

۱) گواهی های کار از موسسات و ادارات دولتی:

ترجمه گواهی کار از طرف ادارات موسسات و سازمان های دولتی با ارائه حکم مربوط قابل تائید است.

۲( گواهی های کار صادره از مهد کودک ها:

ترجمه گواهی های کار صادره از مهد کودک ها و مراجعی که فعالیت آن ها زیر نظر سازمان بهزیستی است ضمن تایید این سازمان قابل تایید است.

۳ (گواهی های کار صادره از کارخانجات:

ترجمه گواهی های کار صادره از کارخانجات ضمن ارائه مجوز فعالیت برای کارخانه (صادره از سازمان صنایع) و یا مهر سازمان قابل تایید است.

۴) گواهی های کار صادره از آژانس های هواپیمایی و گردشگری:

ترجمه گواهی های کار آژانس های هواپیمایی و گردشگری چنانچه به صورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر این صورت با تایید سازمان هواپیمایی کشوری یا مجوز وزارت ارشاد فرهنگ اسلامی قابل تایید است.

۵) گواهی های کار صادره از داروخانه ها:

ترجمه گواهی های کار صادره از داروخانه ها با مهر انجمن داروخانه داران قابل تایید است.

۶) گواهی های کار از مشاغل آزاد:

ترجمه گواهی های کار مشاغل آزاد ضمن تایید اتحادیه یا ارائه جواز کسب مورد تایید است.

۷) گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاه ها:

ترجمه گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها با تایید وزرات بهداشت و درمان و گواهی های پزشکی با تایید سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.

۸) گواهی های کار صادره از تعاونی ها:

ترجمه گواهی های کار صادره از تعاونیهای مسکن و تعاونیهای مصرف قابل تایید است.

۹( گواهی های کار صادره از دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران:

ترجمه گواهی های کار برای سردفتران با تایید کانون سردفتران و برای سایر افراد شاغل با دارا بودن مهر دفترخانه و برای شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل تایید است.

۱۰) گواهی های بیمه:

ترجمه گواهی های صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و … با مهر اداره بیمه قابل تایید است.

۱۰ ترجمه پروانه کسب

ترجمه پروانه کسب قابل تایید رسمی است.

۱۱ گواهی های بیمه

ترجمه گواهی های صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و … با مهر اداره بیمه قابل تایید است.

۱۲ حساب های بانکی

ترجمه گواهی گردش حساب های بانکی تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ده میلیون تومان در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء بانک مربوطه قابل تایید است.

۱۳ موجودی حساب

ترجمه گواهی موجودی حساب تا ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ده میلیون تومان در سربرگ مخصوص بانک قابل تایید است. و مبالغ بالای این رقم توسط امور بین الملل وابسته به بانک ها واقع در تهران صادر می گردد. لازم به ذکر است گواهی های فوق به زبان انگلیسی صادر و نیازی به ترجمه ندارد.

 

 

نظر