داوری مقاله

داوری مقاله

نحوه پاسخ به داوری مقاله

قطعا هفته هاست که چشم به راه ایمیل بوده اید و انتظار کشیده اید تا نامه پذیرش را دریافت کنید و دست به کار شوید.متن ارسالی خود را کاملا بی نقص نوشته اید.تمام اطلاعات و اعداد و ارقام را بارها مرور کرده و پیش از ارسال ساعت ها روی متن و تکمیل و اصلاح آن وقت گذاشته اید.اما نامه داوران شما را کاملا غافل گیر کرده و احتمالا برای پاسخ به داوری دچار مشکلاتی می شوید.

چطور ممکنه داوران تفسیرداده های شمارا نپسندیده باشند؟

چنین واکنشی از سوی پژوهشگران تازه کار عادی است.باید پذیرش نقد و دفاع از پژوهش خود را با تمرین و تکرار یادبگیرید.

پاسخ به داوری مقاله همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در واقع اگر نگیم همه،اما درصد قابل توجهی از مقالات حداقل یک بار قبل از پذیرش توسط نشریه، باید مورد تجدید و اصلاح قرار بگیرند.

اگر با این مقدمه، قبول کنیم که حتما این قضیه برای هرفردی اتفاق می افتد،پس باید بدونیم که در پاسخ به نظرات داورهای مقاله،چه نکاتی را باید رعایت کنیم.

ولی اول لازم است که نامه پاسخ به داوری مقاله را تعریف کنیم.

بعد از دریافت نظرات داورها در مورد مقاله ارسال شده،نویسندگان با در نظر گرفتن نظرات داوران،مقاله اصلاح شده را به نشریه ارسال میکنند در حالی که یک پاسخ دقیق به تمام نکاتی که داوران متذکر شده اند همراه آن ارسال می شود.این نامه پیوست به مقاله اصلاح شده،باید خطاب به سردبیر فرستاده شود و در آن پاسخ های نویسنده به نظرات داوران ارائه شود.به این نامه که فرمت خاصی هم دارد،نامه پاسخ به داوری مقاله گفته می شود.

نمونه نامه انگلیسی به سردبیر ژورنال را با ذکر عنوان مقاله شروع کنید.یک پاراگراف کوچک را به تشکر از داوران اختصاص دهید و از نظرات مفیدشان تشکر کنید.و ذکر کنید نظرات ایشان به بهبود مقاله شما کمک زیادی خواهد کرد.

 

نکات مهم در ترجمه مقاله isi

 

چندروش ساده برای پاسخ به داوری مقاله وجود دارد که عبارتند از

۱- درک کنید (آرامش خود را از دست ندهید):

نظرات داوران را بادقت خوانده و زمان کافی صرف کنید تا منظور و خواسته داوران را به خوبی درک کنید.پاسخ های هیجانی و احساسی به نظرات داوران ندهید که سریع پشیمان شوید.

۲-هریک از نکات مطرح شده توسط سردبیر و داوران را در نامه به سردبیر ژورنال به دقت نشان دهید:

اظهارنظر داوران را نامه خود کپی کرده پس از ذکر هر نکته توضیحات خود را بیان کنید.دقت کنید هیچ یک از نظرات داوران بدون پاسخ نماند.حتی اگر با نکته ای موافق نیستید آن را ذکر کرده و دلایل تصمیم را خود توضیح دهید.

۳-پاسخ ها را نکته به نکته و به ترتیب ارائه دهید:

نکات داوری شده را شماره گذاری کرده و به ترتیب ارائه دهید.

۴-نظرات داوران را دسته بندی کنید:

این کار به بهبود مقاله کمک زیادی خواهد کرد و اگر این کار را کردید آن را در نامه خود ذکر کنید.

۵-درصورتی که احساس می کنید داور مطلبی را اشتباه درک کرده است،مودبانه در مورد آن توضیح داده و منظور خود را شرح دهید:

داوران متخصصانی هستند که دانش و معلومات وسیعی در زمینه فعالیت خود دارند،پس اگر احساس کردید یک داور نکات خاصی را اشتباه درک کرده ،احتمالا به خاطر عدم وضوح کافی در مقاله شماست.در چنین مواردی سوتفاهم ایجاد شده را مودبانه ذکر کنید و از آن رفع ابهام ارائه نمایید.

۶-نامه پاسخ به داوری مقاله را به شیوه ای مناسب به پایان برسانید:

به اینکه چگونه نامه پاسخ به داوری مقاله را به پایان می رسانید بسیار دقت کنید.استفاده از یک جمله پایانی خوب و مودبانه میتواند مفید و تحسین برانگیز باشد.

نظر