ترجمه و آموزش مترجمان حرفه ای

ترجمه و آموزش مترجمان حرفه ای

ترجمه و آموزش مترجمان حرفه ای

ترجمه و آموزش مترجمان حرفه ای : با رشد سریع دانش و فناوری امروزه، می توانیم شاهد رشد پیوسته فرهنگ، اقتصاد و

روابط سیاسی بین قومیت های مختلف باشیم که با دشواری های زیادی نیز در همانند سازی های مفید انسانی

و انتقال اطلاعات ضروری به انسان ها روبه رو هستیم. هیچ راهکاری وجود ندارد که مساله غلبه بر موانع زبانی را حل کنیم

و همانند سازی دستاوردهای علمی وفناوری را تسریع بخشیم تا بتوانیم روش های مدرن و سنتی آموزشی را در هم آمیزیم

و به بهترین نتیجه برسیم. یک رهیافت جدید برای انجام هرچه بهتر فرایندهای آموزشی و یادگیری، ترجمه است

و بنابراین، دنیای امروزه نیاز دارد تا با نیازهای امروز و فردا به صورت هرچه بهتر و بیشتر آشنا شود.

 تحقیق در مورد ترجمه و آموزش مترجمان حرفه ای

پژوهش حاضر به تحقیق در مورد ترجمه و آموزش مترجمان حرفه ای می پردازد که جزئی لاینفک از ارتباطات داخلی بین کشورها بوده و نیاز به مهارت ها

و دانش عمیقی در زمینه دانش و فناوری دارد. نیاز به چندین رهیافت جدید برای روش های متفاوت آموزش

و یادگیری، قطعا باعث می شود که مترجمان، نیاز به داشتن برنامه های آموزشی گسترده را در سرتاسر جهان، به خوبی احساس نمایند. بهتر است که دانشجویان رشته های متجمی در زبان های مختلف، دیدگاه جانبی خود را در خصوص کمک به یادگیری

و ارتقا هرچه سریع تر و موثر تر ترجمه، گسترش دهند. بهتر است که دانش فرهنگی

و زبان شناسی دانشجویان، در طی تحصیل بهبود یابد و مترجمان متخصصی تربیت شوند که مهارت های ترجمه

و یادگیری را به بهترین نحو فرا گرفته اند و همین طور دانش تاثیرگذاری در زمینه ترجمه دارند.

شرایط کنونی ترجمه

در شرایط کنونی ، مفروضات غالب آموزشی برای برنامه های آموزش مترجمان به این صورت است:

(۱) هیچ جایگزینی برای تجربیات کاربردی مترجمان وجود ندارد و

مترجمان حتما می بایست به صورت تجربی پروژه های ترجمه را انجام دهند تا مهارت های آن ها گسترش یابد

و کلید کار مترجمان این است: ترجمه، ترجمه و ترجمه و

(۲) هیچ راهکاری وجود ندارد که فرایند ترجمه تسریع شود مگر این که به متن اصلی لطمه وارد گردد

و در کار ترجمه خطاهای اصلی محرز شود.

قابل انکار نیست که انجام هرچه سریع تر کارها  و من جمله ترجمه، در دنیای حرفه ای امروز، مطلوب بسیاری از افراد است ولی ترجمه ای که به سرعت انجام شده ممکن است دقت ترجمه را زیر سوال ببرد. هرچند که شاید مترجم در چندین پروژه ای که با سرعت انجام داده است، بتواند حق الترجمه بیشتری از کارفرما بگیرد و لی صد در صد مشتریان وفادار خود را از دست خواهد داد. بنابراین در دنیای آموزشی امروزه، اصلا سرعت ترجمه مطلوب نبوده

و زبان آموزان و مترجمان به هیچ عنوان نمی بایست دقت کار خود را فدای سرعت کار نمایند.

2 دیدگاه برای این مطلب ثبت شده

  1. آموزش مترجم -راهکار رسیدن به موفقیت در امر ترجمه، تمرین و تکرارو مطالعه هرچه بیشتر

    […] شناسی های متفاوتی اذعان دارند که در فرایندهای آموزشی زبان و ترجمه، تاکید نخست روی تحلیل روش های […]

    پاسخ
  2. اخلاق در ترجمه – ترجمه در ایران، از سالیان سال پیش موجود بوده است.

    […] ترجمه به تمامی ادب دوستان و دانش دوستان، کمک می کند تا با ارزش های متعالی فن و حرفه خود […]

    پاسخ

نظر