ترجمه ماشینی

ترجمه ماشینی

ترجمه ماشینی

ترجمه ماشینی ترجمه ای می باشد که توسط کامپیوتر انجام می شود و انسان هیچ دخالتی در امر ترجمه ندارد، حدوداً از نیم قرن پیش ترجمه ماشینی کاربرد دارد. اولین ترجمه ماشینی ترجمه ای بود که از زبان انگلیسی به زبان روسی ترجمه شد. ظاهراً  از ان زمان تا کنون ترجمه ماشینی رشد زیادی داشته است ولی هم چنان نقص هایی در ترجمه دیده می شود که باید توسط انسان اصلاح شود. نمی توان انتظار داشت که کامپیوتر همانند انسان هوشمند باشد بنابراین ترجمه ای که ارائه می دهد کامل نمی باشد و دارای اشکالاتی می باشد.

مشکلات ترجمه ماشینی از ابتدا تا به امروز وجود اشته است زیرا نمی توان به کامپیوتر زبان شناسی را به طور کامل آموزش داد.

ترجمه متون علمی توسط کامپیوتر راحت تر انجام می شود زیرا ابهامات متون علمی کمتر می باشد،ولی ترجمه متون ادبی که در حیطه فرهنگی قرار می گیرد کار چندان راحتی نمی باشد .

تجربه ثابت کرده است که نرم افزارها و یا ماشین های ترجمه حتی انها که با سیستم وتکنیک های جدید کار می کنند تنها مفهوم کلی از متن اصلی را در ترجمه خود تولید می کنند.

پیچیدگی که در زبان وجود دارد مشکلات ترجمه ماشینی را  بروز می دهد زیرا  کامپیوتر به قواعد و دستور زبان و جمله شناسی و فرهنگ زبان ها آشنا نیست و ترجمه ای که ارائه م یدهد دارای ابهامات خاص خود می باشد.

حتی می توان با ترجمه برعکس نیز میزان انحراف ترجمه ماشینی را محک زد،وقتی متنی را برای ترجمه به زبان دیگر به مترجم الکترونیکی  می دهیم ترجمه نماید و مجدداً ترجمه به دست آمده را به عنوان متن زبان مبدا  به ماشین می دهیم که به زبان اول برگرداند.انتظار می رود که متن زبان اول و دوم نه به طور کامل ولی تا حدی شبیه هم باشد که اینطور نمی باشد و این از مشکلات ترجمه ماشینی می باشد.

اکنون بسیاری از صاحبنطران معتقدند که برای ارائه ترجمه خوب داشتن دانش کافی در زمینه قواعد و دستور زبان ونحوه نگارش  زبان مبدأ و زبان مقصد  کافی نمی باشد بلکه باید درک کامل انسانی از مفاهیم گوناگون زبان وجود داشته باشد که ماشین ترجمه هیچ وقت قادر به درک این موضوع نمی باشد.

ماشین های ترجمه هرچقدر که هم بروز و پیشرفته باشند هرگز نمی توانند جای مترجمین تخصصی را بگیرند .شاید در ابتدا به خاطر سرعت بالا و هزینه پایین از ترجمه ماشینی استفاده کنید ولی در انتها به خاطر کیفیت پایین به مترجم انسانی رجوع خواهید کرد.