ترجمه فوری

ترجمه خیلی فوری

ترجمه فوری

مترجمین به صورت عادی روزانه میتوانند ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه در روز ترجمه کنند.

زمانی که برای ترجمه بر اساس این فرمول صرف می شود زمان نرمال میگویند.

اما بعضی از مشتریان نیاز به ترجمه در زمان محدود و کمتر از زمان نرمال دارند که ترجمه فوری نامیده میشود.

به طور میانگین ۴۰۰۰ کلمه در ۲۴ ساعت و ۹۰۰۰کلمه در ۴۸ ساعت به صورت فوری ترجمه میگردد.

در ترجمه فوری مشتریاان عزیز حتی ساعت و دقیقه تحویل کار را با شرکت هماهنگ میکنند

و شرکت پارس  فایل ترجمه را طبق خواسته مشتری اماده میکند.

ترجمه فوری و زود

در ترجمه های فوری به دو صورت عمل میشود.

۱-در این حالت مترجم تایم بیشتری را از روز و حتی شب صرف ترجمه میکند

و در بسیاری از موارد مترجمشب تحویل ترجمه تا صبح بیدار میماند تا ترجمه را سر وقت اماده کند.

تمامی مترجمین توان همچین کاری را ندارند و فقط قشری از مترجمین متخصص می توانند متون را به صورت فوری ترجمه کنند.

۲-در این روش متن بر اساس موضوع خود بین مترجمین تقسیم میشود

تا بتوان هرچه سریعتر کار ترجمه را به پایان برد.

این مورد در مواقعی که کار بسیار ضروری باشد انجام میگیرد.

در این روش بدلیل اینکه ترجمه توسط چندین مترجم انجام می پذیرد

کمی اختلاف در نگارش به چشم میخورد . لازم به ذکر است که در این روش

جملات کامل و مفهوم به طور واضح بیان می شود.

ترجمه فوری و سریع

شرکت پارس تمام تلاش خود را انجام میدهد تا بتواند با کمترین هزینه بهترین کیفیت را برای مشتریان خود به ارمغان بیاورد.

مواردی که در ترجمه سریع باید رعایت شود

۱-افت نکردن کیفیت ترجمه 

۲-ترجمه تخصصی به درستی صورت گیرد

۳-زمان تحویل بسیار مهم است

۴-ترجمه متن توسط مترجمین با تجربه صورت گیرد

اگر نیاز به ترجمه مقاله ، ترجمه تخصصی، یا ترجمه دانشجویی به صورت فوری دارید زمان را از دست ندهید

و فایل خود را جهت برآورد هزینه در قسمت سفارش ترجمه مقاله ثبت نمایید.