بلوتوث کم انرژی

سیستم های هوشمند (قسمت هفتم)

  • بلوتوث کم انرژی

بلوتوث کم انرژی (BLE) و یا بلوتوث هوشمند با استفاده از یک رادیوی برد کوتاه با یک مقدار حداقل از قدرت برای مدت طولانی تری (حتی برای سال) در مقایسه با نسخه های قبلی خود عمل کنند. پوشش دامنه خود را (در حدود ۱۰۰ متر) ده برابر از بلوتوث کلاسیک است در حالی که زمان تاخیر آن است ۱۵ بار کوتاه [۹۲].

BLE می تواند توسط یک قدرت انتقال بین ۰٫۰۱ مگاوات به ۱۰ مگاوات اداره می شود. با این ویژگی ها، BLE نامزد خوبی برای برنامه های کاربردی اینترنت اشیا [۹۳] است. استاندارد BLE به سرعت توسط سازندگان گوشی های هوشمند توسعه داده شده است و در حال حاضر در بسیاری از مدل های گوشی های هوشمند در دسترس است. امکان استفاده از این استاندارد در وسیله نقلیه به وسیله نقلیه ارتباطات [۹۲] و همچنین شبکه های حسگر بی سیم [۹۴] نشان داده است. در مقایسه با زیگ بی BLE از نظر مصرف انرژی و نسبت انرژی انتقال در هر بیت [۹۵] کارآمد تر است.

پشته شبکه BLE

پشته شبکه BLE به این شرح است: در پایین ترین سطح از پشته BLE است لایه فیزیکی (PHY) که برای انتقال و دریافت بیت وجود دارد. در طول PHY، خدمات لایه پیوند جمله دسترسی متوسط، برقراری ارتباط، کنترل خطا و کنترل جریان ارائه شده است. پس از آن، کنترل منطقی و پروتکل انطباق (L2CAP) تسهیم برای کانال داده ها، تکه تکه شدن و سرهم از بسته های بزرگتر فراهم می کند. لایه های بالایی دیگر پروتکل ویژگی عمومی (GATT) فراهم می کند که جمع آوری داده ها کارآمد از حسگرها، و عمومی دسترسی به مشخصات (GAP) که اجازه می دهد تا نرم افزار برای پیکربندی و عملیات در حالت های مختلف از جمله تبلیغات و یا اسکن، و شروع اتصال و مدیریت کار کند [۹۵ ].

BLE اجازه می دهد تا دستگاه های به عنوان استادان و یا بردگان در یک توپولوژی ستاره به کار گیرند. برای مکانیزم کشف، بردگان ارسال تبلیغات بیش از یک یا بیشتر از کانال های تبلیغات اختصاص یافته است. به عنوان یک برده را کشف کرد، این کانالها توسط استاد اسکن شده است. به جز زمانی که دو دستگاه در حال تبادل داده ها، آنها را در حالت خواب برای بقیه از زمان هستند.

قسمت های این مقاله

سیستم های هوشمند ( اول )

سیستم های هوشمند ( قسمت دوم )

سیستم های هوشمند (قسمت سوم )

سیستم های هوشمند ( قسمت چهارم )

سیستم های هوشمند (قسمت پنجم )

سیستم های هوشمند ( قسمت ششم )

سیستم های هوشمند (قسمت هفتم )

سیستم های هوشمند (قسمت هشتم )

سیستم های هوشمند ( قسمت نهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت دهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت یازدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت دوازدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت سیزدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت چهاردهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت پانزدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت شانزدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت هفدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت هجدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت نوزدهم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیستم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و یکم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و دوم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و سوم )

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و چهارم )

نظر