اصول ترجمه تخصصی

اصول ترجمه تخصصی

اصول ترجمه تخصصی 

اصول ترجمه تخصصی 

در ادامه ترجمه متون تخصصی با مقاله پیش رو در خدمت شما هستیم.

انتخاب کلمات و موقعیت به کارگیری کلمات در متون ترجمه تخصصی بسیار حائز اهمیت است و می توان گفت که یک مترجم حرفه ای می بایست تبدیل به یک گوینده بومی و یا به اصطلاح نیتیو باشد تا بتواند زبان مبدا را به زبان مقصد ترجمه نماید و این ترجمه می بایست هم از لحاظ بیان اصطلاحات و هم برای بیان استدلال و دقت متن مربوطه، به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. کتاب های فرهنگ لغت، دیکشنری ها و کتاب های آموزش گرامری، فاصله بسیار زیادی با ارائه یک ترجمه تخصصی و حرفه ای دارند. با ارجاع به این منابع یعنی کتاب های فرهنگ لغت، دیکشنری ها، و یا کتاب های آموزش گرامری باعث می شوند که شما به عنوان مترجم، ترجمه تحت اللفظی و لغت به لغت را ارائه دهید که تفاوت های بین زبان منبع و زبان هدف را در ارزش های معنایی قوانین گرامری، انتخاب گونه ها و فرم های گرامری و سازمان دهی عناصر زبان شناسی را در نظر نمی گیرد. یک مترجم حرفه ای می بایست اطلاعات لازم را داشته باشد و در خصوص فرهنگ هر دو کشور با آگاهی کامل عمل کند. مترجم حرفه ای می بایست با دامنه ای گسترده و اطلاعات وسیعی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی عمل کند که مبتنی بر تفهیم و تفسیر کامل متن حرفه ای باشد. مترجم تخصصی می بایست در مورد ویژگی ها و خاصیت های متفاوت هر فرهنگ، مباحثه کند و آن را با زبان مقصد، مطابقت دهد. علاوه براین مترجم حرفه ای می بایست تلاش کند تا قواعد تلفظ لغات موجود در متن را رعایت کند و هرگز اصول زبان مقصد را فراموش ننماید. ترجمه تخصصی می بایست به صورت یک شیوه مناسب نوشته شود. یک ترجمه خوب، نیاز به تحلیل و گسترش منابع دارد. چرا که این ترجمه بیانگر ارزش های دستی و هوشمندی انسان می باشد. واضح است که هیچ ابزار ترجمه ای وجود ندارد که بتواند به صورت دقیق و واضح؛ ترجمه تخصصی را ارائه دهد. مترجمان حرفه ای و تخصصی می توانند به سادگی و آسودگی فرایند ترجمه را دنبال نموده و با استفاده از تخصص خود ترجمه ارائه دهد و از هیچ نرم افزار یا برنامه کامپیوتری مرتبط با ترجمه استفاده ننماید.

نظر