جهت ثبت نام و همکاری به عنوان مترجم

 

مرحله۱- دکمه استخدام مترجم را کلیک کنید.

                             

                      استخدام مترجم

 

مرحله ۲ – فرم ثبت نام روبرو را پر کنید.

نکته : نام کاربری را انگلیسی وارد کنید

۳-نوشته ای در بالای صفحه نمایان می شود که نوشته پروفایل خود را کامل کنید

روی دکمه اینجا کلیک کنید تا وارد مرحله ۴ شوید

۴-فیلد های مربوط به پروفایلتون را مانند تصویر روبرو پر کنید.

  • در فیلد حرفه مترجم بنویسید
  • در فیلد مهارت  کلمه  انگلیسی  تایپ کنید .مانند شکل، مهارت های خود را انتخاب کنید.
  • نکته: چند مهارت می توانید انتخاب کنیدمثل ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسیفیلد مهارت
پر کردن پرو فایل

مرحله ۵ : فیلد های اختیاری دیگری هم وجود دارد که بهتر است پر کنید تا بتوانید فایل های بیشتری برای ترجمه به شما ارسال شود.

 

مرحله۶: یک لینک که شامل آزمون می باشد برای شما ایمیل می شود باید حتما آزمون را انجام دهید و حدنصاب امتیاز را کسب کنید.

 

مرحله ۷: نمره آزمون و موارد دیگر توسط مجموعه بررسی می شود و در صورت عدم مشکل شما به عنوان مترجم پذیرفته می شوید و پروفایل شما قابلیت ارائه پیشنهاد را دارا می شود.

مرحله ۸: شما در پرو فایل خود پروژه هایی که توسط کارفرما (مشتری) ارائه شده را می بینید سپس می توانید بر روی پروژه پیشنهاد قیمت و زمان را بدهید.

برای عضویت و استخدام به عنوان مترجم بر روی لینک زیر کلیک کنید