پارس pars

نحوه ثبت سفارش

۱- ابتدا روی دکمه ثبت سفارش  کلیک کنید

۲- فرم ثبت نام را کامل کنید

۳- از قسمت منو کاربری قسمت ارسال پروژه فایل خود را ارسال نمایید

پخش ویدیو

ترجمه تخصصی مقاله

در این سایت ترجمه به صورت مزایده ای برگزار می شود به این صورت که شما بعد از ثبت نام و ثبت فایل ، مترجمین پیشنهد های قیمت و زمان را برای شما ارسال می کنند و شما می توانید بهترین پیشنهاد را انتخاب کنید 

ترجمه مقاله

ترجمه مقاله

ترجمه کتاب

ترجمه کتاب

ترجمه فیلم

ترجمه فیلم

تولید محتوا

تولید محتوا

روند ترجمه

روند ترجمه

روند ترجمه : روند ترجمه : آنچه که الگوی فرایند ترجمه از نظر پیرس[۱] ارائه می دهد، این است که مترجمان تازه کار با حس

ادامه مطلب »
اختیارات مترجم

اختیارات مترجم

اختیارات مترجم  ۱ – قانون حاکم بر ترجمه و مفهوم قانونگذاران در مورد نحوه ترجمه مترجمین: اختیارات مترجم معمولآ نشان دهنده منافع عملی و حرفه

ادامه مطلب »

مترجمینی که می خواهند در زمینه ترجمه همکاری داشته باشند روی دکمه روبرو کلیک کنید

راهنمایی در مورد ثبت نام به عنوان مترجم