آگوست 6, 2017

ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان

ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان خیلی ها بر این باورند که ترجمه کتاب کودکان  و نوجوانان ، مخصوصاً کتاب های تصویری کار آسانی می باشند در […]
آگوست 6, 2017

ترجمه مقالات ISI

ترجمه مقالات ISI در ابتدا به تعریف مقالات ISI می پردازیم. ISI  یعنی موسسه اطلاعات علمی یا موسسه ای با تمکرز بر علم سنجی و انتشارات […]
آگوست 3, 2017

اهمیت ترجمه در کسب و کار جوامع

اهمیت ترجمه در کسب و کار  جوامع برای یکسان سازی دانش در سطح جهان و ایجاد ارتباط بین ملت ها نیاز به ترجمه احساس می شود. […]
آگوست 2, 2017

نقش ترجمه در پیشرفت علم و روابط بین جوامع

نقش ترجمه در پیشرفت علم و روابط بین جوامع جوامع مختلف همواره باهم در ارتباط بودند که این  ارتباط می تواند از جهات مختلف باشد. جوامع […]
آگوست 1, 2017

ترجمه ماشینی یا ترجمه انسانی

ترجمه ماشینی یا ترجمه انسانی در ابتدا به تعریف ترجمه ماشینی می پردازیم. ترجمه متنی از  زبان مبدآ به زبان مقصد توسط کامپیوتر را ترجمه ماشینی […]