سپتامبر 24, 2019
فرآیند مدل سازی

مدل های محصول

شبکه فرآیند  (قسمت چهارم) مدل های محصول تغییر و تبدیل اطلاعات در محدوده تولیدی،موضوعی است که به طور روزافزون مهم است تا به عنوان قسمت هایی […]
سپتامبر 23, 2019
مدل بندی اطلاعات چرخه حیات محصول

مدل بندی اطلاعات چرخه حیات محصول

شبکه فرآیند  (قسمت سوم) مدل بندی اطلاعات چرخه حیات محصول عملیات چرخه حیات محصول شامل طراحی،کاربرد،کنترل و مستندسازی کل فرآیندها سراسر چرخه حیات محصول می باشد […]
سپتامبر 23, 2019
قالب مدل سازی چرخه حیات محصول

چرخه حیات محصول

شبکه فرآیند  (قسمت دوم)  تعریف قالب مدل سازی چرخه حیات محصول برای پیشرفت اجرای عملیات چرخه حیات روی کل چرخه حیات محصول،تمام اهداف چرخه حیات که […]
سپتامبر 21, 2019

شبکه فرآیند

شبکه فرآیند  (قسمت اول) شبکه فرآیند یک چرخه حیات محصول از شبکه فرآیندها تشکیل یافته است.هر فرآیند یک وظیفه خاص در طول چرخه حیات محصول دارد […]
سپتامبر 21, 2019
طراحی

 تحلیل بنزین

تحلیل بنزین تحلیل بازار: بازار بنزین آسیا به قوی کردن سطح بالایی از خصوصیت هایNYNEXRBOB ادامه داد ، به عنوان قطع کردن و همچنین خارج کردن […]