آگوست 1, 2017

تفاوت های ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی

تفاوت های ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی بیشتر از شباهت های آنها است. ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی ، ارتباط تنگاتنگی باهم دارند که هر دو […]
جولای 30, 2017

انواع ترجمه و تعرفه آنها با توجه به کیفیت ترجمه

انواع ترجمه و تعرفه آنها با توجه به کیفیت ترجمه ترجمه ها یا عمومی هستند و یا تخصصی.  که بر اساس نوع ترجمه تعرفه های انها […]
جولای 29, 2017

مترجم خوب چه ویژگی هایی دارد؟

مترجم خوب چه ویژگی هایی دارد؟ برای اینکه مترجم خوبی باشید باید نویسنده خوبی باشید اگر مهارت نویسندگی نداشته باشید نمی توانید به  کلمات حیات و […]
جولای 27, 2017

آیا ترجمه متن، یعنی معنی کردن کلمه به کلمه متن؟

آیا ترجمه متن، یعنی معنی کردن کلمه به کلمه متن؟ با توضیحاتی که ارائه می شود به جواب این سوال می رسید. دانشجویانی که دانش و […]
جولای 26, 2017

چگونه می توانم مترجم خبره ای شوم؟

چگونه می توانم مترجم خبره ای شوم؟ هر فردی که به بیش از یک زبان تسلط داشته باشد می تواند جمله ای را از زبان مبدأ […]