اکتبر 2, 2019
فناوری انتقال

مدل انتقال فناوری

فناوری انتقال (قسمت هفتم) مدل انتقال فناوری فناوری یک سیستم مصنوعی اجتماعی اسا، انتقال عناصر کاملا بی خطر نیست. این به شرایط اجتماعی خاص با چندین […]
اکتبر 1, 2019
فناوری انتقال

 اثرات فناوری انتقال

فناوری انتقال (قسمت ششم) با جهانی شدن اقتصاد در جهان، انتقال فناوری غیر قابل اجتناب می شود. فناوری انتقال کمک می کند تا توزیع بهینه منابع […]
اکتبر 1, 2019
فناوری انتقال

خاصیت فناوری

فناوری انتقال (قسمت پنجم) ویژگی های استثنایی فناوری انتقال بهره وری است. ویژگی اصلی انتقال فناوری مسیرها، مراحلل، سطح مشکل (تقسیم فضا و تراکم در ناحیه […]
سپتامبر 30, 2019
فناوری انتقال

انتقال فناوری تحت تاثیر و اجباری شده

فناوری انتقال (قسمت چهارم) انتقال فناوری تحت تاثیر و اجباری شده از طریق تعدادی از عوامل است دبلیو جنگلیان در (ایجاد دره سلیکان توسط خود چینی […]
سپتامبر 30, 2019
فناوری انتقال

فناوری انتقال یک مسیر شبکه ای دو طرفه دارد

فناوری انتقال (قسمت سوم) مسیر شبکه ای دو طرفه همان طور که کشورها در سراسر جهان تلاششان را ادامه می دهند تا ناحیه و مرزهای تجاری […]