آگوست 6, 2017

ترجمه مقالات ISI

ترجمه مقالات ISI در ابتدا به تعریف مقالات ISI می پردازیم. ISI  یعنی موسسه اطلاعات علمی یا موسسه ای با تمکرز بر علم سنجی و انتشارات […]
آگوست 3, 2017

اهمیت ترجمه در کسب و کار جوامع

اهمیت ترجمه در کسب و کار  جوامع برای یکسان سازی دانش در سطح جهان و ایجاد ارتباط بین ملت ها نیاز به ترجمه احساس می شود. […]
آگوست 2, 2017

نقش ترجمه در پیشرفت علم و روابط بین جوامع

نقش ترجمه در پیشرفت علم و روابط بین جوامع جوامع مختلف همواره باهم در ارتباط بودند که این  ارتباط می تواند از جهات مختلف باشد. جوامع […]
آگوست 1, 2017

ترجمه ماشینی یا ترجمه انسانی

ترجمه ماشینی یا ترجمه انسانی در ابتدا به تعریف ترجمه ماشینی می پردازیم. ترجمه متنی از  زبان مبدآ به زبان مقصد توسط کامپیوتر را ترجمه ماشینی […]
آگوست 1, 2017

آیا ترجمه ماشینی همانند ترجمه انسانی قابل فهم می باشد؟

آیا ترجمه ماشینی همانند ترجمه انسانی قابل فهم می باشد؟ در ابتدا به تعریف ترجمه ماشینی می پردازیم. ترجمه متنی از  زبان مبدآ به زبان مقصد […]