آگوست 3, 2019

IC و عملکرد مالی در صنعت خدمات

IC و عملکرد مالی در صنعت خدمات بخش خدمات یک ناحیه از تحقیقات است که که در رابطه با IC به طور گسترده ای مورد تحقیق […]
آگوست 1, 2019

IC و عملکرد مالی

IC و عملکرد مالی رشد تحقیقات IC به عنوان یک رشته دانشگاهی غیر قابل تردید است (سرنکو و بتنیس، 2013). مطالعات زیادی روی تاثیر IC روی […]
آگوست 1, 2019

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک نظریه های جدیدی از مدیریت استراتژیک نظیر دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر شایستگی ها و قابلیت ها، و دیدگاه مبتنی بر دانش […]
جولای 31, 2019

آموزش نیروی هوایی

آموزش نیروی هوایی  مقدمه: این راهنما اطلاعاتی کاربردی موردنیاز برای آموزش  دانش ­آموزان بزرگسال، فراهم می ­نماید. اگرچه این راهنما برای بیشتر وضعیت­ های آموزش بزرگسال […]
جولای 31, 2019

تجزیه بیولوژیکی

. تجزیه بیولوژیکی از پلیمرها امروزه پلی اتیلن (PE) به طور گسترده ای به عنوان مواد بسته بندی و فیلم مالچ در برنامه های کشاورزی استفاده […]