آگوست 5, 2019

اجزای داستان

اجزای داستان هر داستان اجزایی دارد که بدون وجود آن  داستان شکل نمی گیرد. این اجزا عبارتند از : نخست: موضوع که داستان نویس موضوعش را […]
آگوست 5, 2019

جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران کیست؟ جبران خلیل جبران در ششم ژانویه سال 1883م در روستای بشری در شمال لبنان به دنیا آمد. پدرش خلیل سعد جبران و […]
آگوست 4, 2019
داستان

داستان

داستان : از جمله فنون ادبی است که به پیشرفت خود ادامه داده و تبدیل به یکی از مهمترین، جذابترین و شایع ترین فنون ادبی گشته […]
آگوست 4, 2019
صنعت هتلداری

روش تحقیق صنعت هتلداری

روش تحقیق صنعت هتلداری این تحقیق از یک نمونه از 34 هتل که به عنوان نهادهای فردی در صربستان کار می کنند، استفاده کرده است. توجه داشته […]
آگوست 3, 2019
صنعت هتلداری

صنعت هتلداری

IC و عملکرد مالی در صنعت هتلداری صنعت هتلداری از بسیاری جهات منحصر به فرد است. به عنوان یکی از واضح ترین ارائه دهندگان بخش خدمات، […]