اکتبر 10, 2017

سیر ترجمه در ایران

سیر ترجمه در ایران ترجمه  رابطه و پیوندی است فرهنگی میان مردمانی که همزبان نیستند و ابزاری است برای انتقال اندیشه ها، افکار، آئین ها، هنرها، […]
اکتبر 4, 2017

ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی

ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی به معنای شناخت نظام بازار، تشخیص نیازهای بازار و در نهایت پاسخ دادن به این نیازها از طریق مبادلات مناسب است، […]
سپتامبر 25, 2017

ترجمه مقالات MBA

ترجمه مقالات MBA قدمت MBA در دنیا به 100 سال می رسد. اولین تلاش برای راه اندازی این رشته در آمریکا رخ داده است. در ایران […]
سپتامبر 20, 2017

ترجمه متون جامعه شناسی

ترجمه متون جامعه شناسی جامعه شناسی یکی از مهم ترین رشته های علوم اجتماعی است، جامعه شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت های انسانی. این […]
سپتامبر 19, 2017

ترجمه متون سیاسی

ترجمه متون سیاسی در ابتدا به معرفی رشته علوم سیاسی می پردازیم. آنچیزی که مردم  به نام سیاست و مسائل سیاسی می شناسند با سیاست به […]