سپتامبر 25, 2017

ترجمه مقالات MBA

ترجمه مقالات MBA قدمت MBA در دنیا به 100 سال می رسد. اولین تلاش برای راه اندازی این رشته در آمریکا رخ داده است. در ایران […]
سپتامبر 20, 2017

ترجمه متون جامعه شناسی

ترجمه متون جامعه شناسی جامعه شناسی یکی از مهم ترین رشته های علوم اجتماعی است، جامعه شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت های انسانی. این […]
سپتامبر 19, 2017

ترجمه متون سیاسی

ترجمه متون سیاسی در ابتدا به معرفی رشته علوم سیاسی می پردازیم. آنچیزی که مردم  به نام سیاست و مسائل سیاسی می شناسند با سیاست به […]
سپتامبر 16, 2017
روز جهانی ترجمه

ترجمه کاتالوگ تبلیغاتی

ترجمه کاتالوگ تبلیغاتی بروشور و کاتالوگ نماینده سازمان و شرکت شما هستند، وظیفه اصلی برشور و کاتالوگ معرفی درست و مؤثر اهداف، دیدگاهها و ارزش های […]
سپتامبر 5, 2017

انواع روش ترجمه

انواع روش ترجمه ترجمه یعنی پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان مبدأ در زبان مقصد، نخست از لحاظ معنایی و سپس از لحاظ سبک. انواع […]