فوریه 21, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت چهارم

ب- تفاوت های فرهنگی محلی و بومی موقعیت تاریخی، محیط های ملیتی و آداب و سنن اجتماعی و … بیانگر بسیاری از فرهنگ های محلی است. […]
فوریه 19, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت سوم –

گاهی اوقات، عبارات مصطلح در زبان مبدا، معادل مناسبی به زبان انگلیسی ندارد و بنابراین برای بیان یک اصلاح خوب می بایست از مترجمی استفاده کنیم […]
فوریه 17, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت دوم –

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه اهداف و ویژگی های مربوط به ترجمه بیانگر گسترش مفاهیم میان کشورها و ایالت های متفاوت است. یکی از نظریه سازان […]
فوریه 11, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت اول –

تحلیل خلاصه ای روی ارتباط فرهنگ و ترجمه چکیده: زبان و فرهنگ، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. زبان بخشی از فرهنگ افراد است و بخش مهمی […]
فوریه 11, 2019

ترجمه حرفه ای در زمینه های علمی، هنری و مهارتی – قسمت چهارم و آخر

زمان زیادی می گذرد که هر مترجمی فکر می کند که متن ترجمه شده توسط دیگر مترجمان، صحیح نیست. نزدیک به نود و نه درصد از […]