سپتامبر 12, 2019
حسابداری

پایه های بودجه بندی

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت پنجم) به من نگو اموالت کجا هستند،به من نشان بده پولت را کجا صرف می کنی تا به […]
سپتامبر 11, 2019
مدیریت امنیت

طرح امنیت

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت چهارم) طرح امنیت من 6 قفل روی درم که تمام در یک ردیف اند دارم.هنگامیکه خارج می شوم […]
سپتامبر 11, 2019
مدیریت ریسک

ارزیابی ریسک

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت سوم) ارزیابی ریسک علی رغم امتیاز،نتایج کاملا مطابق با ارزیابی ریسک مان هستند. مارس شورت سخنگوی امنیت سرزمین […]
سپتامبر 8, 2019
stewardess

صنعت مهمان داری

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت دوم) مقدمه صنعت مهمان داری صنعت مهمان داری، یک گروه پیچیده از انواع مختلف کسب و کار است.اشتراکشان […]
سپتامبر 8, 2019
security

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری (قسمت اول) این بازبینی از عملیات امنیتی در محیط مهمان داری، به صورت کاربردی و آسان برای فهم روش ها […]