سپتامبر 15, 2019
امنیت عالی

ایمنی بی نهایت

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت دهم) ایمنی بی نهایت دو چیز غیر قطعی هستند:عالم و حماقت انسان و من درباره عالم مطمئن نیستم. […]
سپتامبر 15, 2019
تعقل

تربیت پرسنل

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت نهم) – تربیت پرسنل طرحی که آینده را زنده می کند به طوری که شما می توانید چیزی […]
سپتامبر 14, 2019

نکات استخدامی برای کارفرمایان

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت هشتم) کارفرمایان بخوانند استخدام: اکثر کارفرما ها به طور اشتباه ،برخی از حداقل صلاحیت ها را منصوب می […]
سپتامبر 14, 2019
داستان

دفترچه های راهنما

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت هفتم) انواع دفترچه های راهنما: 4 نوع دفترچه های راهنما برای امنیت به کار می روند.دفترچه راهنمای شرکت […]
سپتامبر 12, 2019
تسلیم کامل در مباحث حقوقی

سلسله مراتب قوانین

عملیات امنیتی در محیط مهمان داری ( قسمت ششم) سلسله مراتب قوانین: اجازه بدهید که ابتدا به یک توافق روی بعضی پایه ها دست یابیم.من می […]