آوریل 24, 2019

اخلاق حرفه ای مترجم قسمت اول

اخلاق حرفه ای مترجم یک مترجم حرفه ای یا متخصص، کسی است که همواره برای خودش و برای کارش احترام قائل است. بنابراین، عمق این احترام، […]
آوریل 23, 2019

یک مترجم متخصص کیست؟

یک مترجم متخصص کیست؟ یک مترجم متخصص، عاشق کلمات و عاشق زبان مبدا و مقصد است. او توانایی برقراری ارتباط با کلمات صحیح را دارد و […]
آوریل 22, 2019

جایگاه ترجمه تخصصی

جایگاه ترجمه تخصصی مهارت ترجمه مثل مهارت نوشتن یا مهارت صحبت کردن یک مهارت قدیمی به حساب می آید و به عنوان یک راه ارتباطی بین […]
مارس 10, 2019

نگاه اجمالی بر ترجمه

ترجمه مجموعه ای از کارها وفعالیت هایی است که توسط یک مترجم انجام می گیرد و وظیفه اصلی او انتقال و تبیدل زبان مبدا یا به […]
فوریه 23, 2019

ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت پنجم و آخر –

تفاوت های فرهنگی در تمام زبان ها به چشم می خورد. مثلا می توان به رنگ اشاره کرد. مثلا رنگ قرمز در زبان فارسی، نماد غروب […]