آگوست 18, 2019
کارکنان

اخراج پرسنل

اخراج به عنوان سخت گیری برای افراد بازمانده است در بهار و تابستان سال 2001، شما نمی توانستید دوره ی شغلی تان را بدون مطالعه در […]
آگوست 18, 2019
کارمندان خاص

کم کردن مقاوت در مقابل تغییر

استفاده از عمل مشارکت برای کم کردن مقاومت در برابر تغییر شرکت هایی که کارمندانی دارند که در تصمیم گیری ها شرکت می کنند و شرکت […]
آگوست 17, 2019
نوآوری

مقابله در مورد تغییر

اکثر مردم در برابر تغییری که سبب جرینگ جرینگ در جیب هایشان نشود، مقابله می کنند یکی از مهمترین یافته های مستند از مطالعات رفتار فردی […]
آگوست 17, 2019
ارزیابی-عملکرد

موردی از فیدبک 360 درجه : هر چه بیشتر، بهتر!

موردی از فیدبک 360 درجه : هر چه بیشتر، بهتر!    کارمندان در سیستم نظام سلامت کودکان در Forth worth، تگزاس، نه تنها توسط سرپرست خود […]
آگوست 15, 2019

عوامل اثرگذار بر اجرای موفق کلاس جهانی تولید در کشورهای کمتر توسعه یافته

عوامل اثرگذار بر اجرای موفق کلاس جهانی تولید در کشورهای کمتر توسعه یافته هدف: هدف این مقاله این است که یک تنظیم منسجمی از عوامل بالقوه […]