اکتبر 21, 2019

ادغام افقی

سیستم های هوشمند ( قسمت بیست و یکم ) نیاز به ادغام افقی بهتر بین پروتکل های لایه کاربرد دستگاههای اینترنت اشیا را می توان به […]
اکتبر 20, 2019
محاسبات مات در حمایت از اینترنت اشیا

محاسبات مات در حمایت از اینترنت اشیا

سیستم های هوشمند ( قسمت بیستم ) محاسبات مات در حمایت از اینترنت اشیا محاسبات مات (با نام مستعار cloudlets یا محاسبات لبه) می تواند به […]
اکتبر 20, 2019
ابر رایانه برای اینترنت اشیا

ابر رایانه برای اینترنت اشیا

سیستم های هوشمند (قسمت نوزدهم ) ابر رایانه برای اینترنت اشیا ابر رایانه (CC) ساز و مدیریت جدید برای داده های بزرگ که امکان پردازش اطلاعات […]
اکتبر 17, 2019
SmartSystems

تجزیه و تحلیل داده بزرگ

سیستم های هوشمند (قسمت هجدهم ) تجزیه و تحلیل داده بزرگ در حمایت از اینترنت اشیا چه چیزی باعث میشود  داده های بزرگ یک دارایی مهم […]
اکتبر 17, 2019
نامگذاری زیرساخت در آینده اینترنت

امنیت و حریم شخصی

سیستم های هوشمند ( قسمت هفدهم ) ارائه امنیت یک چالش مهم برای پیاده سازی اینترنت اشیا با توجه به عدم استاندارد مشترک و معماری برای […]