کامرانی

آگوست 3, 2017

اهمیت ترجمه در کسب و کار جوامع

اهمیت ترجمه در کسب و کار  جوامع برای یکسان سازی دانش در سطح جهان و ایجاد ارتباط بین ملت ها نیاز به ترجمه احساس می شود. […]
آگوست 2, 2017

نقش ترجمه در پیشرفت علم و روابط بین جوامع

نقش ترجمه در پیشرفت علم و روابط بین جوامع جوامع مختلف همواره باهم در ارتباط بودند که این  ارتباط می تواند از جهات مختلف باشد. جوامع […]
آگوست 1, 2017

ترجمه ماشینی یا ترجمه انسانی

ترجمه ماشینی یا ترجمه انسانی در ابتدا به تعریف ترجمه ماشینی می پردازیم. ترجمه متنی از  زبان مبدآ به زبان مقصد توسط کامپیوتر را ترجمه ماشینی […]
آگوست 1, 2017

تفاوت های ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی

تفاوت های ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی بیشتر از شباهت های آنها است. ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی ، ارتباط تنگاتنگی باهم دارند که هر دو […]
جولای 30, 2017

انواع ترجمه و تعرفه آنها با توجه به کیفیت ترجمه

انواع ترجمه و تعرفه آنها با توجه به کیفیت ترجمه ترجمه ها یا عمومی هستند و یا تخصصی.  که بر اساس نوع ترجمه تعرفه های انها […]