نوامبر 12, 2018

هنر ترجمه قسمت اول

هنر ترجمه قسمت اول همه می دانند که ترجمه می تواند فرایندی بسیار پیچیده باشد. طبق تجربیات اثبات شده، یکی از رایج ترین تصورات غلط در […]
نوامبر 12, 2018

10 اصل برای انجام یک ترجمه عالی

10 اصل برای انجام یک ترجمه عالی اصول دستیابی به یک ترجمه فوق العاده در همه زبان های مبدا و مقصد با 10 اصل اساسی در […]
نوامبر 3, 2018

اصول ترجمه تخصصی

اصول ترجمه تخصصی در ادامه ترجمه متون تخصصی با مقاله پیش رو در خدمت شما هستیم. انتخاب کلمات و موقعیت به کارگیری کلمات در متون ترجمه […]
نوامبر 1, 2018

چگونه در ترجمه زمان را مدیریت کنیم؟

چگونه در ترجمه زمان را مدیریت کنیم؟ کنترل زمان یکی از عواملی است که نشان میدهد مترجم چقدر متبحر بوده. مترجمی که در طول فعالیت خود […]