اکتبر 29, 2018

چگونگی انجام یک ترجمه تخصصی

چگونگی انجام یک ترجمه تخصصی    در این بخش از سلسله مقالات با ارائه مقاله ای در ارتباط با ترجمه های تخصصی موسسه در خدمت شما […]
اکتبر 1, 2018

ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان

ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان به نظر می رسد ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان بخصوص کتابهای تصویری چندان سخت نباشد در حالی که این تصور صحیح […]