اکتبر 24, 2017

چگونه موضوع مقاله خود را انتخاب کنم؟

چگونه موضوع مقاله خود را انتخاب کنم؟ دانشجویی که تصمیم بر نگارش مقاله دارد در ابتدا  با سؤالهایی روبرو می شود از جمله: چگونه موضوع مقاله […]
اکتبر 19, 2017

ترجمه مقاله های مدیریت

ترجمه مقاله های  مدیریت رشته ی مدیریت یکی از رشته های پرطرفدار دانشگاهی می باشد که البته هر کسی در این رشته موفق نمی شود بلکه […]
اکتبر 10, 2017

سیر ترجمه در ایران

سیر ترجمه در ایران ترجمه  رابطه و پیوندی است فرهنگی میان مردمانی که همزبان نیستند و ابزاری است برای انتقال اندیشه ها، افکار، آئین ها، هنرها، […]
اکتبر 4, 2017

ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی

ترجمه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی به معنای شناخت نظام بازار، تشخیص نیازهای بازار و در نهایت پاسخ دادن به این نیازها از طریق مبادلات مناسب است، […]