پروپوزال پایان نامه ارشدReviewed by کامرانی on Sep 6Rating:

پروپوزال پایان نامه ارشد

پروپوزال یک واژه ی انگلیسی است که به معنای پیشنهاد و طرح اولیه و نقشه کلی هر کار تحقیقی و تحقیقاتی است. برای انجام پژوهش در مورد موضوع خاصی بی شک داشتن طرحی که همه جوانب امر که در ان پیش بینی شده باشد ضروریست. هر اندازه که پروزال یک پژوهش دقیقی  همه جانبه باشد به همان اندازه کار پژوهشگر در زمان انجام پروژه ی تحقیقی راحت تر و در زمان کمتری انجام خواهد شد.

پروپوزال پایان نامه ارشد

پروپوزال پایان نامه ارشد

در واقع آماده کردن پروپوزال گام مهمی در فرایند تحقیق است.

برای نگارش پروپوزال پایان نامه ارشد ابتدا باید فرم پروپوزال را تهیه نمود که برای تهیه فرم پروپوزال پایان نامه ارشد باید به واحد اموزش دانشکده و یا سایت رسمی دانشگاه خود رجوع کنید.

بخش اول پروپوزال اطلاعات مربوط به عنوان پژوهش، مشخصات فردی پژوهشگر، اساتید راهنما و مشاور، مشخصات دانشگاه و وضعیت تحصیلی پژوهشگر است.هم چنین عنوان پایان نامه به فارسی و لاتین ارائه می شود.

مهمترین بخش پروپوزال بیان مسأله است در بیان مسأله باید موضوع به لحاظ علمی تشریح شود و هدف پایان نامه را از ارائه این تحقیق روشن نمائید. هر چقدر دلایل انتخاب موضوع، مستند تر و با جزئیات بیشتر باشد ارزش آن بیشتر خواهد بود، آمار و ارقام در مسأله باید مستند باشد.

در بزرخی از فرم های پروپوزال بخش ادبیات پژوهش در همان قسمت بیان مسأله ارائه می شود. در حد یک یا دو پاراگراف باید نشان دهید که موضوع پایان نامه یک موضوع جدید است ، تهیه اهداف تحقیق مهمتریت بخش تحقیق است ، دقت کنید که برخی از فرم های پروپوزال حاوی بخش سؤالات تحقیق  و هم بخش فرضیه های تحقیق هستند. این رویکرد کاملاً غلط است.

در بخش روش تحقیق باید نوع پژوهش تشریح شود. همینطور جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری، مقیاس سنجش و روشهای اماری تجزیه تحلیل داده ها بیان شود.

در پایان فهرست منابع را به ترتیب منابع فارسی و لاتین معرفی نمائید.

یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع اوری اطلاعات تشکیل می دهد اگر این کار به شکل منظم و درست انجام شود امار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد.

منظور از مشاهد در نگارش پایان نامه ثبت دقیق تمام جوانب از راه حواس و یا سایر راه های ادراکی.

یکی از روش های جمع اوری اطلاعات مصاحبه است که در ان به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می شود.

پروپوزال پایان نامه ارشد

پروپوزال پایان نامه ارشد