پایان نامه ارشد برقReviewed by کامرانی on Aug 28Rating:

پایان نامه ارشد برق

پایان نامه نوشته ای است که دانشجویان در پایان تحصیل خود ارائه می دهند و مدرک تحصیلی خود را دریافت می کنند.پایان نامه ارشد نباید عنوان تکراری داشته باشد. از آنجا که پایان نامه، متنی علمی است ، باید به زبان علمی نوشته شودبنابراین در نگارش پایان نامه باید استانداردهای علمی، ادبی، نگارشی و… رعایت شود.

پایان نامه دانشجویان موضوع یا سؤالی را بررسی کرده و از راه تجزیه و تحلیل و یا تجارب علمی و یا آزمایشی  به ان پاسخ می دهند.

دانشحوی ارشد برق برای ارائه پروپوزال پایان نامه خود باید از استاد راهنمای خود کمک بگیرد.پروپوزال انتخاب شده باید مورد تأیید شورای تحصیلات تکمیلی گروه اموزشی قرار بگیرد، تا اینکه رسماً پایان نامه شروع شود.

در نگارش پایان نامه باید از واژگان فارسی استفاده شود و از اصطلاحات بیگانه خود داری شود. از جملات محاوره ای نباید استفاده نمود.پایان نامه باید ساختاری استاندارد داشته باشد. هر پایان نامه دارای صفحه ی ” عنوان”، “تأییدیه ی دفاع”، “تعهد اصالت اثر” و صفحه ی ” سپاسگزاری” باشد.

چکیده پایان نامه باید کوتاه باشد طوری که گویای تمام محتوا و دستاوردهای پایان نامه باشد. در پایان چکیده باید حداقل 3 و حداکثر 6 وازه کلیدی آورده شود  در ضمن دقت نمائید که از اوردن نام مرجع داخل چکیده خودداری نمائید و همچنین از نوشتن اختصارات نیز پرهیز نمائید.

” فهرست مطالب” ،”فهرست جداول” ،” فهرست شکل ها” باید در ادامه ی پایان نامه تنظیم شود.

اولین فصل از پایان نامه فصل “مقدمه ” است که حداکثر 5 صفحه می باشد که آخرین مرححله نگارش پایان نامه می باشد ، فصل دوم پایان نامه ” مروری بر پیشینه تحقیق” است که دانشجوی تحصیلات تکمیلی باید قبل از هر اقدامی در جهت تحقیق، از پیشینه ی خود مطلع باشد.فصل سوم پیایان نامه”روش تحقیق” یا ” نحوه آزمایش” است که دانشجود در این فصل باید روش تحقیق یا نحوه آزمایش خود را به صورت کامل شرح دهد. فصل چهارم،” نتیجه گیری ” می باشد که اساسی ترین بخش پایان نامه می باشد و باید با دقت کامل انجام شود.فصل پنجم،”بحث و بررسی نتایج” است که در صورت صلاحدید اتاد راهنما این فصل می تواند با فصل نتایج ادغام شود، فصل ششم ” بحثو نتیجه گیری” است که خود این فصل شامل دو بخش نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای ادامه تحقیق می باشد.

در انتهای پایان نامه لیست مراجع اورده می شوند

پایان نامه ارشد برق

پایان نامه ارشد برق