نمونه کار – ترجمه مقالات مهندسی برق

تشخیص عنبیه و سیستم احراز هویت

چکیده: بسیاری از سازمان ها از انواع متفاوتی از سیستم های شناسایی خودکار برای انسان استفاده می کنند که نیازهای کاربری، اعتبار سنجی و کارایی منابع امنیتی را ارتقا می بخشند. این اطلاعات وابسته به پیشرفت های اخیر در در زمینه شناسایی انسان ها می باشد که از روش فناوری های بیومتریک استفاده می کند. با استفاده از این فناوری ما از روشی استفاده می کنیم که برای شناسایی یک انسان واقعی از یک انسان قلابی به کار برده می شود. هدف از این مورد، افزایش امنیت چارچوب های سازمان دهی بیومتریک است که سریع و کاربر پسندانه تر، ارزیابی ها انجام می گیرد.

لغات کلیدی: ارزیابی سلامتی، شناسایی عنبیه، هویت سنجی، فناوری های بیومتری، پردازش تصویر.

  • مقدمه

یک روش بیومتریک، ضرورتا روش شناسایی الگو است که اطلاعات بیومتریک را از افراد خاص جمع اوری نموده و پس از ان بردار ویژگی را از اطلاعات حاصله، استخراج نموده و این بردار ویژگی با بردار ویژگی موجود در پایگاه داده مقایسه می شود. تشخیص هویت افراد همیشه هدف جذابی در بینایی ماشین به حساب می آید. سیستم های هویت سنجی مبتنی بر مشخصات انسانی است، مثل چهره، انگشت، عنلیه و صدا که به عنوان کاربردهای بیومتریک شناخته می شوند. اساس بیساری از کاربردهای بیومتریک، دستیابی به تصویر ورودی و تولید بردارهای ویژگی مهم مثل رنگ، بافت و … است. عنبیه یک انسان، از لحاظ سابقه تاریخی به خوبی شناخته شده است و مشخصه های منحصر به فردی از هر فرد را بیان می کند و بنابراین بردار ویژگی به صورت منحصر به فرد استخراج می شود. اسکن بیومتریک عنبیه، برای مشخصات منحصر به فرد استفاده شده است و بردار ویژگی عنبیه انسان نیز به منظور شناسایی، چشم افراد جدید به خوبی به کار برده می شود. پیش از این، افراد همیشه می بایست رمز عبور خود را در اختیار داشته باشند و هیچ وقت نباید این رمز عبور را از خاطر ببرند. این فناوری در زمینه بینایی ماشین، شناسایی الگو و واسط انسان با ماشین به کار برده می شود و زمینه احراز هویت و الگوهای عنبیه افراد را ارزیابی می کند. اسکن عنبیه و روش های بیومتریک، از مشخصه های منحصر به فرد استفاده نموده است و ویژگی های عنبیه انسان به منظور شناسایی موقعیت های خاص به کار برده می شود. این موقعیت عنیه در چشم ، با رنگدانه ها یا دایره های رنگی مشخص می گردد که معمولا قهوه ای یا آبی بوده و حلقه تیره ای دور مردمک چشم را گرفته اند. عنبیه یک بافت رنگی در کره چشم است که با مردمک احاطه شده است و شامل عضلاتی می شود که سایز های مختلفی را در بر گرفته و می تواند قابل اندازه گیری شود. و شامل حفره ها و شیارهای متفاوت می باشد. چارچوب حاصله در عنبیه، به صورت تصادفی در طول اولین دوره رشد انتخاب شده است و در حدود دو سال بعد از تولد، ثابت شده است و تا پایان عمر بدون تغییر باقی می ماند.

میزان اطلاعاتی که می توانند تنها در یک عنبیه اندازه گیری شوند بسیار بیشتر از بیومتریک های دیگر است مثل اثر انگشت، تشخیص چهره، ضدا و …. بوده و خلوص آن در DNA بیشتر می شود. اسکن عنبیه یک مساله شناسایی بسیار دقیق است زیرا این مولفه های عنبیه در طول زندگی انسان تغییری نمی کنند و چندین متغیر در ی کعنبیه وجود دارد که می تواند قابل اندازه گیری باشد. این اسکن عنبیه، بسیار سریع بوده است و بیشتر از یک یا دو ثانیه طول نمی کشد.