نمره پایان نامه ارشد و ملاک قبولی

نمره پایان نامه ارشد و ملاک قبولیReviewed by کامرانی on Sep 2Rating:

نمره پایان نامه ارشد و ملاک قبولی

نمره پایان نامه ارشد از 20 محاسبه می شود، اگر دانشجو گزارش پیشرفت کار خود را ارائه ندهد و یا اگر پیشرفت کار نامتناسب باشد با توجه به سیاست های معاونت پژوهشی هر دانشکده، تا ده درصد از میانگین نمره نهایی هر پایان نامه  خواهد شد.

برای دانشجویان دکتری اگر مقاله خود را در کنگره و سمینارها ارائه دهند و مقالات خود را مجلات غیر انگلیسی چاپ کنند، نمره ای تعلق نمیگیرد بلکه فقط زمانی که در مجلات انگلیسی چاپ شوند نمره اضافی تعلق می گیرد.

دانشجویانی که پایان نامه خود را به زبان انگلیسی تدوین نموده اند موظف اند به زبان انگلیسی ارائه دهند

سطح قبولی در پایان نامه شامل عالی، بسیارخوب، خوب، قابل قبول می باشد  و در غیر اینصورت غیر قابل قبول محسوب می شود.برای درجه بندی مراتب قبولی ، رأی موافق حداقل سه تن از اعضا ضروری است و در صورت نمره دادن میانگین نمرات برای سطح بندی مدنظر قرار خواهد گرفت.

نمره پایان نامه ارشد و ملاک قبولی

نمره پایان نامه ارشد و ملاک قبولی

سطح بندی نمره پایان نامه ارشد و ملاک قبولی به شرح ذیل می باشد:

از 18 تا 20: عالی

از 16 تا 99/17: بسیار خوب

از 14 تا 99/15: خوب

از 12 تا 99/13: قابل قبول

کمتر از12: غیر قابل قبول

درجه عالی به پابان نامه هایی اعطا می گردد که حداقل یک مقاله از انها در مجلات معتبر چاپ، یا پذیرش آن اخذ شده باشد.به استثنای مقطع دکتری عمومی.

در مقطع دکتری عمومی پایان نامه  هایی می توانند  درجه عالی کسب نمایند که تحقیقاتی باشند.

اگر در کلیه مقاطع و رشته ها چنانچه هیأت داوران نسبت به پایان نامه ایراداتی داشته باشند.و یا اصلاحاتی را درخواست نمایند با توجه به نواقص موجود و نظر هیأت داوران دانشجو موظف است نواقص را برطرف نماید و در نهایت به تأیید هیأت داوران برساند که مهلت زمانی برای این کار را هیأت داوران مشخص می نمایند.

دانشجو حق اعتراض به نمره پایان نامه و تغییر نمره را ندارد.

مشخصات پشت جلد عین روی جلد ولی به زبان انگلیسی خواهد بود. در شیرازه عنوان یا خلاصه عنوان ذکر می شود. جلد پایان نامه از نوع گالینکور و مشخصات روی جلد و پشت جلد و شیرازه بایستی زرین کوب نقره ای متالیک باشد.

بخش اصلی متن پایان نامه شامل موارد ذیل می باشد:

خلاصه فارسی

مقدمه

چهارچوپ پژوهش

روش کار و مواد

یافته ها

بحث

منابع

بخش انتهایی پایان نامه شامل ضمایم، کپی رضایتنامه، اصل صورت جلسه نهایی ارزیابی، خلاصه انگلیسی می باشد.

 

پایان نامه هایی که خیلی خوب و کارآمد نوشته شود را میتوان به صورت کتاب چاپ کرد و همچین با ترجمه تخصصی آن به زبان های دیگر به فروش رساند. ترجمه کتاب را باید با دقت آنجام داد.

لازم به ذکر است که مقالات isi هم میتوان از پایان نامه استخراج و با ترجمه مقاله خود آن را چاپ نمود.