مشکلات مقاله نویسی

مشکلات مقاله نویسی

مشکلات مقاله نویسی

مشکلات مقاله نویسی

در ابتدا تعریف دقیقی از مقاله ارائه می دهیم چرا که هستند اشخاصی که هیچ اطلاعاتی در مورد مقاله ندارند.

مقاله در لغت  به معنای سخن،قول می باشد که در مرود موضوعی نوشته می شود. در واقع  نوشته آکادمیکی است که شامل اطلاعات دانشنامه ای است که نتایج پژوهش علمی را برای متخصصین یک حوزه نظری خاص ارائه می دهد. که هدف نویسنده در آن بررسی یکی از مسائل علمی، ادبی، اجتماعی، اخلاقی باشد. در ایران از قرن سیزدهم میلادی به بعد مقاله نویسی رایج شد. مقاله ها انواع مختلفی دارند، از جمله مقاله پژوهشی، تحلیلی، مروری، گردآوری و علمی می باشند. عناصر مقاله نویسی شامل موضوع، مقدمه، متن و نتیجه گیری می باشد، موضوع مقاله می تواند یک یا چند کلمه باشد و انتخاب  مناسب عنوان می تواند موضوع مقاله را به درستی نشان دهد. مقدمه بخشی از مقاله است که باعث می شود خواننده به ادامه مطالعه ی ادامه مطلب تشویق شود. اساسی ترین بخش هر مقاله متن مقاله است در متن به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می شود.  و در انتهای مقاله اسامی منابعی که استفاده شده

مقاله نویسی مراحلی دارد که باید این مراحل و اصول را آموزش دید که در بعضی موارد با مشکلات مقاله نویسی روبرو می شوید.

متأسفانه بیشتر دانشجویان نمیدانند در طرح تحقیق اولیه به چه سوال هایی پاسخ دهند، به طوری که پاسخ دادن به این پرسش ها برای داشتن پروپوزال و یک تحقیق پر بار و در نتیجه مقاله خوب مؤثر است.

از جمله مشکلات مقاله نویسی  در دانشگاهها ،کلی بودن موضوع پروپوزال و نبوده ایده های جدید و بدیع و عدم ترجمه صحیح عنوان پژوهش به لاتین می باشد. هم چنین هستند دانشجویانی که برای موضوع تحقیق خود جامعه اماری مناسبی را انتخاب نمی کننددو تمرکز کافی را بر یک موضوع مشخص و دقیق ندارند.

کمبود منابع مالی و نبود یک مدل نظری مناسب برای انجام تحقیق و همچنین وجود نواقصی  در منابع و مآخذ از ذیگر مشکلات مقاله نویسی می باشد. متأسفانه دانشجویان تلاشی برای مطالعه و تحقیق نمی کنند و صرفاً جهت رفع تکلیف و گذراندن دوره کار را ارائه می دهند.

یک دانشجو برای اینکه مقاله ی خوبی را ارائه دهد قبلا از هر کاری باید آگاهی کامل از موضوع انتخابی داشته باشد و در ادامه باید با آرامش و صرف زمان کافی به نگارش مقاله بپردازد. مقاله باید به دور از هرگونه تملق و چابلوسی باشد.

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...