مترجم انگلیسی به فارسی

مترجم انگلیسی به فارسی

مترجم انگلیسی به فارسی

مترجمینی هستند که فقط در زمینه انگلیسی به فارسی خود را تقویت می نمایند تا اینکه  مترجم انگلیسی به فارسی  خبره ای شوند و مترجمینی هم هستند که علاوه بر انگلیسی به فارسی  در زمینه فارسی به انگلیسی هم تمرین می کنند که در این زمینه هم مترجم قابلی شوند تا درآمد خود را افزایش دهند.

مترجم  انگلیسی به فارسی می تواند مترجم فارسی به انگلیسی شود می تواند هم نباشد چرا که  ترجمه فارسسی به انگلیسی مهارت خاصی را می طلبد.

مترجم عربی به فارسی هم هم چنین می تواند مترجم فارسی به عربی باشد و یا نباشد.

شرکت های ترجمه بیشتر مترجم انگلیسی به فارسی دارند.چرا که بیشتر دانشجویان نیازمند ترجمه انگلیسی به فارسی می باشند.

یک مترجم خوب برای هر اصطلاحی هر معادلی را  به کار نمیبرد تا فقط ترجمه کرده باشد بلکه معادلی که در متن مناسب باشد را به کار می برد تا مخاطب با مطالعه متن ترجمه شده دچار سر در گمی نشود و مفهوم متن را کامل درک نماید.

مترجم انگلیسی به فارسی برای اینکه ترجمه با کیفیتی را ارائه دهد باید به زبان مادری کاملا آشنا باشد یعنی به ساختار،دستور زبان ،واژگان واصطلاحات زبان مادری تسلط کافی داشته باشد تا بتواند ترجمه سلیس و روان را ارئه دهد و همچنین مترجم باید با قواعد و دستور زبان زبان مبدأ آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند متنی را ارائه دهد که مفهوم متن اصلی را برساند.

متن هایی که برای ترجمه ارئه می شوند  در رشته های مختلف می باشند که دارای اصطلاحات خاص خود میباشند بنابراین  مترجم انگلیسی به فارسی باید تخصص لازم را در رشته مورد نظر داشته باشد تا بتواند کلمه و در نهایت جمله معادل مناسب را در زبان مقصد به کار برد.

ترجمه هایی نیز هستند که برای کودکان می باشد و ترجمه خوب ،حس اعتماد به نفس کودک را بالا می برد،ترجمه برای کودکان آزادی بیشتری دارد. تصویر پردازی از اهمیت ویژه ای برای ترجمه کودکان دارد.وقتی متن کتاب به تصویر  ساده و روان برگردانده شود باعث می شود کودک خود را در آن جستجو و پیدا کند.

در ترجمه کودکان نیز باید دو اصل امانداری و روانی زبان رعایت شود که البته در ترجمه کودکان اصل روان بودن زبان مهم تر می باشد.مترجم انگلیسی به فارسی کودکان باید ویژگیهای روحی و روانی آنها را بشناسد و با توجه به نیازهای سنی آنها در دنیای امروزی ترجمه خوبی و روانی را ارائه دهد.