جایگاه ترجمه تخصصی

جایگاه ترجمه تخصصی

مهارت ترجمه مثل مهارت نوشتن یا مهارت صحبت کردن یک مهارت قدیمی به حساب می آید و به عنوان یک راه ارتباطی بین افراد با فرهنگ متفاوت و زبان های متفاوت محسوب می شود. به هرحال ترجمه در واقع در قرن بیستم به ظهور خود رسید و در قرن بیستم تبادلات بین فرهنگی افزایش یافته و با افزایش سرعت ارتباطات مواجه شده بودیم. بزرگ ترین کاربر ترجمه در دنیا، کانا دا و بعد از آن سوئیس وبلژیک می باشد. این کشورها برای ایجاد ارتباط به حداقل دو زبان نیاز دارند و هرکس در کانادا حداقل باید به صحبت کردن به زبان فرانسه و زبان انگلیسی مسلط باشد. همین طور در بلژیک دانستن زبان فلاندرز و در سوئیس صحبت کردن به زبان آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و رومانی ضروری است. به هرحال ترجمه، پلی می سازد که بتواند افراد مقیم در این کشورها را به هم ارتباط دهد به هرحال در میان این کشورها، ارتباطات یک نواخت زبانی مطرح است و در کشورهای دیگر نیاز به ارتباطات دیپلماتیک و تجارت دیپلماتیک مطرح می شود و در سطح امور خارجه یا تبادلات تخصصی و اطلاعات علمی نیز به کار می رود. در این جا مجدد، ترجمه نقش کلیدی ایفا می کند وبیشتر کاربری های آن مربوط به کشورهای ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا ، کانادا ، آلمان و ژاپن است. بیشترین تقاضا برای زبان های اروپایی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی و هلندی و کمترین تقاضا مربوط به زبان روسی، عربی وژاپنی است و این امر بیان می دارد که مترجمان حرفها ی باید دقت و کیفیت کار خود را روی زبان های با بیشترین تقاضا، متمرکز کنند.