ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان

ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان

ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان

ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان

خیلی ها بر این باورند که ترجمه کتاب کودکان  و نوجوانان ، مخصوصاً کتاب های تصویری کار آسانی می باشند در صورتیکه این طور نیست بلکه ترجمه کتاب کودکان  و نوجوانان دارای حساسیت و دقت بالایی می باشد و باید از جنبه های متفاوتی به ترجمه کودکان به ویژه کتاب هاب تصویری نگاه کرد.

رعایت استاندارد و معیارهای بروز ترجمه، یکی از راهکارهای جهانی شدن ادبیات کودک و نوجوان ایران  می باشد. با پیشرفت تکنولوژی و بهره گیری از سایت ،دسترسی به کتاب ها آسان شده است و ناشران  به دلیل هزینه های کمتر بیشتر به ترجمه اهمیت می دهند تا تألیف کتاب. و این امر باعث می شود که مترجمان تازه کار وارد عرصه ترجمه کتاب شوند و اصول و قوانین ترجمه را  رعایت نکنند.

ادبیات کودک را نباید سطحی پایین تر از ادبیات بزرگسالان  قرار داد. یک مترجم کتاب کودک علاوه بر دانستن زبان باید دارای خلاقیت باشد و با روحیات و نیازهای مخاطب خود آشنا باشد. و با توجه به سنین مختلف و متناسب با نیاز آنها ترجمه را  انجام دهد.

متأسفانه امروزه در کشور ما مترجمان قدیمی و نوپا در این عرصه به رقابت می پردازند و ترجمه شتابزده ای را ارائه می دهند که در این میان حقوق مادی و معنوی نویسنده و مترجم از بین می رود.

ممکن است یک مترجم کتاب بزرگسالان مترجم خوبی باشد ولی مترجم خوب کتاب کودکان نباشد بنابراین مترجمی که قصد ترجمه کتاب کودکان و نوجوانان را دارد باید شناخت کافی از ادبیات کودکان و نوجوانان را داشته باشد.

متأسفانه در بعضی موارد دیده می شود که کتابهایی در دست کودکان است که قابل فهم نیست این نشان می دهد که مترجم منظور دقیق نویسنده را متوجه نشده و پیام اصلی را به مخاطب انتقال نداده است.

مترجم کتاب کودکان  و نوجوانان باید دو اصل امانتداری و روانی ترجمه  را رعایت کند. ولی رعایت اصل روان بودن در ترجمه کتاب کودکان مهم تر است زیرا کودکان و نوجوانان نمی توانند با هدف خاصی کتاب را انتخاب کنند و متوجه منظور نویسنده شوند بلکه به صورت تفریحی کتاب را مطالعه می کنند. و اگر ترجمه کتاب سلیس و روان نباشد حوصله آنها سر می رود و از ادامه مطالعه باز می مانند و به تلویزیون و کامپیوتر و… روی می آورند. لذا کار مترجم کتاب کودکان و نوجوانان به مراتب مشکل تر از مترجم آثار بزرگسالان می باشد. بنابراین ترجمه آثار کودکان و نوجوانان دارای اهمیت خاصی می باشد.

No votes yet.
Please wait...