ترجمه مقاله نوآوری پنهان

ترجمه مقاله نوآوری پنهان

ترجمه مقاله نوآوری پنهان

ترجمه مقاله نوآوری پنهان

نوآوری پنهان :چگونه کارمندان خود را تشویق به بیان ایده های خوب کنیم.

استعداد شکوفا نشده هیچ ارزشی ندارد(نرون،امپراطور رم)

چکیده:

کارمندان منشا بسیاری از ایده های خوب و کارآفرینانه در شرکت های بزرگ به شمار می روند. تحقیقات بر روی موضوع “نوآوری پنهان” با این فرض پیش می رود که افراد معمولا فعالیت های پنهانی درجهت به تثبیت رساندن ایده های اولیه خود دارند. ریشه و علل رفتاری در زمینه نوآوری پنهان در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. با این حال، در زمینه کشف نوآوری پنهان دریافتن به علل انتشار ایده های خوب همچنان ساده نیست. در این پژوهش با استفاده از داده های میدانی و مصاحبه با نوآوران بخش تحقیق و گسترش سازمان ها و صنایع مختلف ایران، درجهت یافتن عوامل تحریک کارمندان برای بیان ایده های نوآورانه می پردازیم. ما پنج گروه از عوامل مختلف برای توضیح آشکار سازی نوآوری پنهان مطرح می نماییم. این پنج گروه در فرد،بخش مدیریت،شرکت،نوع صنعت و سطح ایده قرار دارند. این یافته ها به درک بهتری از سایر مراحل رفتاری جهت آشکار سازی نوآوری پنهان منجر می شود و نقش احتمالی عوامل خاص نظیر اعتقادات فرهنگی و مذهبی را نشان می دهد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

مقدمه

کارآفرینی و نوآوری به طور فزاینده ای نقش افراد را در تحرک هرچه بیشتر در جهت رشد یک شرکت یا کمپانی را نشان می دهد.(امابیل 1988،کانتر 2000، ترنر و پنیکستون 2015). در مقاله منتشر شده توسط برگرمن در سال 1983 او اعتقاد داشت که کارآفرینی سازمانی عمدتا از پایین به بالا شروع می شود. این بدین معنی است که فعالیت های اکتشافی توسط کارکنان در سطوح پایین تر انجام می شود و سپس در بخش تحقیقات و گسترش شرکت مطرح می شود. با این حال، افراد صاحب ایده معمولا از عدم حمایت رسمی برخوردار هستند و برای بیان ایده های به صورت زیر زمینی و پنهان اقدام می کنند که این خود سبب انحراف اخلاقی و رفتاری می شود.(بووتلینگ و آگسدروف 1962و 2012) و (ماینملیس 2010).

این گونه شرایط در این مقاله توضیح داده خواهد شد(کریسکولو و همکاران 2013). این گونه شرایط به محیطی اطلاق می شود که کارمند در آن به دلیل عدم پشتیبانی به طور مخفیانه ایده های خود را رشد می دهد.(اگسدروف 2005). در دیدگاه ادبی”استعداد پنهان” عمدتا به بررسی عوامل دلایل استفاده از مهارت های فردی در جهت دنبال کردن ایده های زیر زمینی می پردازد.(آبتی 1999،اپسدروف 2008و 1996 ئ 2012، گلوبوکنیک و سالومو 2015، کخ و لاینتر 2008،مسعودنیا و اسچوسوکی 2012،سالمو و منسل 2001). افرادی که تمایل بیشتری در جهت نشان دادن رفتارهای نوآورانه پنهان دارند معمولا اطمینان کافی از عملی شدنی ایده های خود ندارند(مسعودنیا و اسچوسکی 2012). این امر نشان می دهد که پتانسیل بالایی در زمینه انتشار ایده های خوب وجود دارد اما دستیابی به منابع کافی در جهت اجرایی کردن آن باعث می شود تا بازار این گونه ایده پردازی ها چندان رونق نداشته باشد.(کریس کولو و همکاران 2013، کانان نارا سیمها 2014). با این حال دلایلی دیگر در زمینه دلایل استفاده از نوآوری پنهان و کشف ایده های پنهان وجود دارد. عدم توجه به این بخش در سازمان ها واقعا مایه تاسف است زیرا با توجه به اینکه شواهد تجربی نشان می دهد که فعالیت های نوآوری پنهان و پیگیری های داخلی پس از آن می تواند منجر به خروجی محصولات یا خدمات نوآورانه و کارآفرینانه برای شرکت ها باشد، شرکت ها هیچ توجهی به این بخش ندارند.(آگسدروف 1996، برگرمن و استایلز 1986، رایان و همکاران 2013). علاوه بر این موضوع، مطالعات قبلی نشان می دهد که عدمتا چنین رفتارهایی در زمینه توسعه را نوآورانه ارزیابی می کند و عوامل موثر در رشد و بیان نوآوری پنهان را مهم قلمداد می کند. این مطالعه با طرح این سوال که چرا نوآوری پنهان سبب ایجاد یک ایده شفاف می شود نیز به بررسی این موضوع خواهد پرداخت. داده های استفاده شده در این تحقیق به وسیله مصاحبه با بخش های تحقیق و گسترش و بیان ایده های نوآورانه پنهانِ  15 شرکت ایرانی به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که عوامل سطوح فردی،مدیریتی،سازمانی،سنتی و ایده پردازی می تواند مراحل شکل گیری و آشکار سازی نوآوری پنهان را توضیح دهد. این مطالعه حداقل دو اثر مهم در زمینه تحقیقات نوآوری پنهان دارد. نخست نشان می دهد که در حال حاضر بیشترین تحقیق بر روی بهره وری کارکنان متمرکز شده است و بخش مهمی نظیر اشکارسازی ایده های نوآوری پنهان نادیده گرفته شده است. دوم نشان می دهد که با توجه به مطالعات زیادی که عمدتا در زمینه توسعه انجام شده است،درک کمی از فعالیت هایی که ممکن است بر نوآوری پنهان اثر بگذارند شکل گرفته است. انتخاب کشور در حال توسعه ایران ما را بینش ارزشمندی در زمینه شکوفایی فعالیت ها و ایده های نوآوری پنهان می رساند.

پیش زمینه نظری

نوآوری پنهان  به یک راه غیررسمی به وسیله به کار گیری ایده های خلاقانه در مواجهه با مشکلات سازمانی اطلاق می شود.(نایت 1967) همچنین اگسدروف و لوتلگینگ نیز نوآوری پنهان را به یک رفتار منحرف پنهان از مدیران ارشد و منابع سازمانی و که عمدتا در راستای رسیدن به اهداف و منافع سازمان به کار گرفته می شود اطلاق می کنند. بر این اساس فعالیت هایی که در زمینه نوآوری پنهان صورت می گیرد دارای سه ویژگی مهم هستند(کریسکولو و همکاران 2013)

-آن ها مخفی و پنهان از دید مدیران ارشد هستند و نه لزوما همکاران و مدیران بخشی که کارمند یا کارگر درآن فعالیت می کند.

-آن ها فعالیت های غیربرنامه ریزی شده ی از بالا به پایین هستند و اغلب توسط کارکنان سطوح پایین تر شرکت و بیشتر در بین کارکنان بخش تحقیق و توسعه دیده می شود

-آن ها نشان دهنده یک نوع انحراف سازنده و درنتیجه یک نوع نوآوری مشروع هستند.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

توضیح در مورد ریشه های این رفتار در تئوری”فشارهای ساختاری” مرتون(1968) که اهداف ارشمند سازمان و کارکنان در تلاش برای رسیدن به آن اهداف را بیان می کند،مطرح شده است. در یک شرکت که حمایت از کارکنان در جهت رشد ایده ها نهادینه نشده است، کارکنان تمایل پیدا می کنند تا ایده های خود را برای اهداف درونی خود به کار گیرند. از سوی دیگر هنگامی که کارمندان با کمبود راه مشروع برای بیان دیدگاه خود برخورد می کنند و یا به عبارت دیگر فشارهای ساختاری بر روی آن ها وجود دارد، آن ها ممکن به راهای نامشروع برای رسیدن به اهداف سازمانی( از جمله فعالیت های کارآفرینانه) متوسل شوند.مرتون(1968) معتقد است که انطباق رفتاری زمانی که بر روی کارکنان فشار ساختاری وجود دارد پیش می آید. در چنین وضعیتی کارمندان تلاش می کنند تا با پیروی از مقررات و ابزارهای موجود در سازمان اهداف خود را دنبال کنند. با این حال زمانی که دنبال کردن اهداف با محدودیت روبه رو می شود کارمندان از طریق راه های غیرمشروع و رفتارهای انحرافی آن اهداف و ایده ها را دنبال کنند. مینسلیس 2010 استدلال دارد که فشار ساختاری با توجه به محدودیت منابع مالی و انسانی قابل توجیح است. زیرا شرکت ها بیش از ترویج نواوری و خلاقیت در سازمان نیازمند منابع هستند و توجه کمتری به حمایت از ایده های جدید دارند. مطالعات تجربی زیادی رفتار نوآوری پنهان را بررسی کرده اند و سعی کرده اند تا دلیل و چرایی این رفتار را بفهمند. خلاصه ای از این مطالعات در جدول 1 ارائه شده است.

برگرمن در مقاله خود(1983) معتقد است که فعالیت های نوآورانه پنهان در درجه اول در جهت توضیح ایده هایی که فراتر از کسب و کار یک شرکت هستند شکل می گیرد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

اگر شرایط ساختاری و راهبردی برای دنبال کردن و اجرایی کردن ایده ها مناسب نباشد نوآوری پنهان شکل می گیرد و در ادامه تلاش خواهد کرد ارزش خود را به مدیران ارشد اثبات کند. اگسدروف(1966،2008) نیز معتقد است که کارمندانی که ایده های نوآورانه دارند هنوز در شرایط نابالغی به سر می برند. هنگامی که توجیه اقتصادی و امکان سنجی ایده مبهم است، فرآیند نوآوری پنهان شکل می گیرد و تا زمانی که این ایده اثبات نشود ادامه خواهد داشت. نواوری پنهان در سازمان هایی که کارآزمایی و امکان سنجی را پشتیبانی نمی کنند شایع تر است. کارمندان در شرایطی که سیتم های تحقیق و پژوهش بودجه دوره ای به برخی از ایده های افراد خاص اختصاص می دهند و ایده های انان نادیده گرفته می شود به نواوری پنهان روی می آورند. (اگسدروف 2008) ابتی 1997 استدلال می کند که نوآوری پنهان می تواند یک راه موثر برای فرار از فرآیند های طاقت فرسا و سخت گیرانه محیط کار باشد. همچنین به عنوان یک رویکرد مناسب جهت محافظت از ایده ها، اجتناب دخالت مدیران در آن های نیز در نظر گرفته شده است.(کخ و لایتنر2008). مسعود نیا و اسکوسکی(2012) دریافتند که نوآوری پنهان به دلیل عدم اطمینان از اجرایی شدن ایده ها نیز روی می دهد. نوآوری پنهان و ایده های زیر زمینی برای به دست آوردن منابع مورد نیاز در جهت اجرایی شدن و مشروعیت یافتن در مرحله اخر رونمایی می شوند.(کانان ناراسیما 2014) نوآوری پنهان می تواند با شیوه های مدیریتی جدید نظیر استقلال استراتژیک،پاداش و آزاد گذاشتن کارکنان در جهت خلاقیت آفرینی، افزایش یابد و تحت تاثیر قرار گیرد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

جدول 1. خلاصه ای از تحقیقات کلیدی در زمینه نواوری پنهان

یافته هاسالنویسندگان
بوتلگینگ پاسخی به شرایط ساختاریِ بدون پشتیبان و استراتژیکی برای ایده های خارج از کسب و کار هسته ایِ یک شرکت می باشد.1983برگلمن
رفتار بوتلگینگی را برای نشان دادن توجیه و امکان پذیری اقتصادی ایده ها انجام می دهند.1996آگزدوفر
بوتلگینگ می تواند از حس کنجکاوی، حل مسایل تکنیکی و زیست پذیری منتج شود.1997پیارسون
بوتلگینگ راه مؤثری برای فرار از دست تولیدکنندگان زمان طلب و قوانین است.1997اَبتی
رفتار بوتلگینگ برای دریافت پشتیبانی در پروژه های پر ریسک انجام می شود.2000کانتر
هدف از بوتلگینگ، پیش تحقیق، ارتقا و توسعه فرایند یا محصول و حل مساله است.2005آگزدوفر
فقدان پشتیبانی برای آزمایش تجربی، و طرح های انعطاف ناپذیر، دلایل اصلی برای بوتلگینگ هستند.2008آگزدوفر
بوتلگینگ راهی بسوی محافظت از ایده هاست.2008کاچ و لینتر
بوتلگینگ برای کاهش عدم قطعیت مرتبط با ایده ها انجام شده است.2012مسعودنیا و سووِجزِوسکی
بوتلگرها را می توان با استفاده از یک تست شخصیتی تشخیصی شناخت.2012آگزدوفر
هدفگزاری بوتلگرها برای بنیان حقانیت و درستی است از این رو بدست آوردن منابع مورد نیاز برای ایده هایشان می باشد.2014کانان ـ ناراسیمهان
شیوه های مدیریت رسمی و کارمندان خود کارامد، رفتار بوتلگینگ دارند.2015گلوبوکنیک و سالومو

 

مرور سوابق تحقیق نشان می دهد که مطالعات قبلی بیشتر بر مراحل اولیه آن و بخش دلایل رفتاری تاکید داشته است و کمتر عوامل محرک برای بیان ایده ها را مورد مطالعه قرار داده است.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

علاوه بر این ابتی(1999) در مطالعه خود نشان می دهد که رفتاری نظیر نوآوری پنهان میان کارکنان ژاپنی بیشتر از کاربران آمریکایی شایع است چرا که فرهنگ ژاپنی ارزش بیشتری را برای اشتغال بلند مدت و وفاداری به شرکت در نظر گرفته است. به این ترتیب ما می توانیم نقش فرهنگی و عوامل نهادینه دیگر این چنینی را بر موضوع نوآوری پنهان بررسی کنیم.چیزی که کمتر در تحقیقات قبلی به آن اشاره شده است. بنابراین،این شکاف میان تحقیقات قبلی این فرصت را برای ما در این مطالعه به ارمغان آورد که بیشتر در مورد موضوعات آشکار کننده نواوری پنهان تحقیق کنیم.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

روش های پژوهش

در این مطالعه ما از یک رویکرد کیفی برای پاسخ به سوالات استفاده نمودیم. در رویکرد کیفی محقق به دنبال درک عمیق تری از پدیده مورد بررسی و ماهیت مخفی پشت آن است. ماهیت تحقیق کیفی اساسا اکتشافی است.این مطالعات برای به دست آوردن دانش عمیق و اساسی در مورد یک موضوع جدید و یا پیچیده صورت می گیرد. استراتژی مطالعه تمایل دارد تا محقق بینش عمیق تری نسبت به موضوع پیدا کند و پرسش هایی در ذهن او ایجاد شود.(بین،2013)ترجمه مقاله نوآوری پنهان

مطالعات قبلی نشان می دهد که رفتار نوآوری پنهان در صنایع فن آوری اطلاعات،اقلام دارویی،پزشکیو مخابرات شایع تر است(مسعود نیا و کروکسی 2012).براین اساس ما در این مطالعه افرادی را از شرکت های فعال در حوضه های ذکر شده انتخاب نمودیم. با توصیفات ارئه شده از رفتار نوآوری پنهان به مدیران آنها به ما کمک کردند تا افرادی را که با احتمال بیشتری در حوضه نوآوری پنهان فعالیت می کنند شناسایی و مورد مطالعه قرار دهیم. آنها به طور معمول در بخش تحقیق و گسترش سازمان فعالیت می کنند. ما 18کارمند در 15 شرکت را مورد مصاحبه قرار دادیم و هر مصاحبه بین 60تا90دقیقه به طول انجامید. بسیاری از کارکنان به مصاحبه دوم نیز کشیده شدند. در مجموع 33 مصاحبه صورت پذیرفت.

در جدول 2پروفایل و اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان درج شده است.

جدول 2.ویژگی های شرکت ها(N=15) و افراد مصاحبه شونده(N=18)

قابلیت اطمینان و اعتبار پژوهشترجمه مقاله نوآوری پنهان

در مطالعات کیفی قابلیت اطمینان به امکان تکرار پژوهش و استخراج نتایج مشابه از داده های مشابه اشاره دارد.(بین،2013) در این مطالعه ما با جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل فرآیند ها به طور مستند و به صورتی که سایر محققین نیز بتوانند از آن استفاده کنند و روند استخراج داده ها از نتایج را متوجه شوند پرداختیم. به عوان مثال استفاده از جداول 3تا7 نشان دهنده باز بودن محوری پروژه است.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

کد نویسی و برنامه نویسی،نقل قول ها و یاداشت های نویسندگان دیگر را نیز به آن اضافه کنید.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

علاوه بر این ما برای اطمینان یافتن از نتایج خود از دو برنامه نویس متن و دوباره چک کردن داده ها به وسیله آن ها استفاده نمودیم. اعتبار پژوهش به میزان نتایج و تفاسیر صحیح و بر اساس واقعیتی است که از آن به دست می آید و نه فقط فرضیات محقق یا محققین. چند استراتژی برای افزایش اعتبار داخلی یک مطالعه کیفی وجود دارد که آن ها عبارت اند از مشخص نمودن فرضیات محققین و همکاران،چک کردن صلاحیت شرکت کنندگان در ان پژوهش و … که همه آن ها در این مطالعه استفاده شدند. همچنین اعتبار خارجی به تعمیم نظرهای سایر محققین است و که قابلیت موضوعی و موردی برای رسیدن به آن وجود داشته باشد و بر اساس تحقیقات مستقل به وجود آمده باشد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

نتایج

زیرکرین و اشتراوس(2014) از برنامه نویسی محوری در تحقیقات خود در این زمینه استفاده نمودند که منجر به شناسایی بخش هایی از نمونه ها شد. ما در جلسه های خود با متخصصین برنامه نویسی به اعتبار سنجی کدها و استفاده از کدهای جدید تر برای دستیابی به نتایج دقیق تر پرداختیم. دسته بندی های مورد مطالعه ما مشخص بودند و در پنج گروه اصلیِ عوامل مربوط به فرد، مدیر،سازمان،ایده و صنعت قرار گرفتند. این عوامل در جداول 3تا 7نشان داده شده اند. در سطح فردی عواملی نظیر پشتکار،برون گرایی، عمل گرایی،اخلاق و اعتماد به نقس در آشکار سازی نواوری پنهان موثر هستند.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

عوامل موثر دیگر مدیران ارشد و بخش هستند که میزان علاقه مندی آن ها برای کار تیمی و توسعه روابط فاکتورهای مهمی تلقی می شوند. عوامل سازمانی نظیر شفافیت ارزش نهادن به ایده ها،اشکاربودن ارزش های سازمانی،کارتیمی و جمعی،اجرای هنجارهای سازمان می توانند در آشکار سازی نواوری پنهان موثر باشند. عوامل دیگری نظیر نوع کسب کار و محیط آن،درجه رقابت و پویایی محیط کسب و کار نیز می تواند در این امر کمک کننده باشد. در نهایت آشکار سازی ایده پنهان می تواند توسط عوامل ایجاد این ایده و یا تیم تحقیق و توسعه صورت گیرد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

جدول 3 عوامل فردی

یادداشت نویسندهعبارات منتخبکدگذاری آزاد
پیگیری و اصرار می تواند شخص را قادر به پیدا کردن روشهای جایگزین برای توضیح و بیان ایده هایش بکند.این یعنی باید به اندازه کافی خلاق باشم که نمونه ای از چیزی را که می خواهم ارایه دهم ایجاد کنم، سپس می توانم آن را آشکار سازم.پیگیری و اصرار
افراد برون گرا خیلی زود در جمع پرده از افکارشان برمی دارند زیرا خیلی راحت تر صحبت می کنند.بدلیل نگرش برون گرایی که دارم، براحتی هرآنچه را که به ذهنم می آید بدون لستفاده از فیلتر ها بیان می کنم.برون گرایی در مقابل درون گرایی
این ویژگی برای کارکنان اهل عمل، برای رسیدن به خروجی واقعی اندکی زمان بر است. بنابراین این افراد ایده هایشان را دیرتر فاش می کنند.من عمل گرا هستم و ترجیح می دهم در مورد کارهایی که در حال انجامشان هستم حرفی نزنم تا وقتی که به یک خروجی واقعی برسم.عمل گرایی
اعتقاد به اخلاقیات و بطور خاص غیر قانونی (حرام) و قانونی (حلال) در مسایل مذهبی، کارمندان را برای اینکه زودتر نظرشان را آشکار کنند تشویق می کند.وقتی اجازه ندهید مدیران بفهمند که شما وقتتان را روی فعالیتهای برنامه ریزی نشده سپری می کنید، این برخلاف اخلاق و توصیه های خداوند است.اصول اخلاق
افرادی که اعتماد به نفس کمی دارند، طرز فکرشان را دیرتر آشکار می کنند.فقدان اعتماد به نفس باعث می شود نتوانم بیایم و به شما بگویم که در حال انجام چه کاری هستم.اعتماد به نفس

ترجمه مقاله نوآوری پنهان

جدول 4 عوامل مدیریتی

یادداشت نویسندهعبارات منتخب کدگذاری آزاد
درگیر شدن مدیر، نظر ها و ایده های خفته را برای زودتر بیدار شدن آشکار می کند.مدیران ترجیح می دهند در جریان کارهایی که انجام می شود باشند. من فکر میکنم باید همه چیز را به آنها گفت.درگیری مدیریت
مدیرانی که رابطه شان را بر پایه اعتماد می گذارند باعث می شوند، کارمندان زودتر ایده هایشان را مطرح کنند.می دانم که اگر ایده ام را به او بگویم او به من گوش می دهد، پس مایلم از طرز تفکرم با او صحبت کنم.

 

خب کمی از این موضوع می ترسم که ایده ام را به ناظرم بگویم و او به عنوان نظر خودش آن را به مدیر ارشد بگوید.

رابطه بر پایه اعتماد

ترجمه مقاله نوآوری پنهان

جدول 5 عوامل سازمانی

یادداشت نویسندهعبارات منتخبکدگذاری آزاد  
فرهنگی که در آن شفاف سازی ارزشمند تلقی شود کارمندان را تشویق می کند تا ایده های پنهانشان را کشف و برملا کنند.من باید همه چیز را بگویم و می گویم.ارزش شفاف سازی
عدم آگاهی درباره ارزشهای سازمانی آشکار کردن ایده ها را به تعویق ما اندازد.برای من اینکه چه چیز درست و چه چیز غلط است واضح نیست. اغلب مطمئن نیستم که باید خلاق باشم یا از قوانین پیروی کنم.وضوح ارزشهای سازمانی
در یک فرهنگ فردگرا نظرات پنهان شده بعدا آشکار می شوند.یک فرهنگ فردگرا باعث می شود که فردی به فرد دیگر نگوید که دقیقا در حال انجام چه کاری است.کارِ گروهی و سیستم اجتماعی اشتراکی
انجام کارها در صورتی که کمتر هنجاری باشد کارمندان را تشویق به آشکار کردن ایده های پنهانشان می کند.آزادانه و مستقل کار می کنی و هیچکس نمی پرسد که الان در حال انجام چه کار هستی یا دیروز چه کار کرده ای. اهداف مهم هستند نه وسایل رسیدن به آنها.اجرای هنجاری

 

جدول 6 نوع صنعت یا بیزینس و عوامل محیطی مربوط به آن

یادداشت نویسندهعبارات منتخبکدگذاری آزاد
در محیط های رقابتی، کارمندان بسیار راغبند که نظرشان را مطرح کنند و در نتیجه زودتر ایده هایشان را برملا می کنند.چون این کسب و کار بسیار رقابتی است، و ممکن است دیگر شرکت ها از ما پیشی بگیرند دائما تاکید می شود که همه افراد ایده و نظرشان را مطرح کنند.میزان رقابت
کارمندان باید در محیط های کسب و کارِ پویاتر و سرعتی، ایده هایشان را زودتر بیان کنند.مدیر باید از ایده ها آگاه باشد چون اگر من تصمیم بگیرم که امروز نظرم را به او نگویم فردا دیر است. چون در اینجا همه چیز درحال تغییر است.دینامیسم و پویایی محیط کسب و کار

 

جدول 7 عوامل مرتبط با ایده

یادداشت نویسندهعبارات منتخبکدگذاری آزاد
ایده های مرتبط با کسب کار مرکزی شرکت، زودتر فاش می شوند.این موضوع چالشهای ما را با فعالیتهای شغل فعلی مان حل می کند، پس چرا آن را رد می کنیم؟ارتباط با کسب و کار فعلی
ایده هایی که کاملا پرورش داده شده اند و نزدیک به پیاده سازی و اجرا هستند، زودتر آشکار می شوند.وقتی احساس می کنم ایده ام اجرایی است، به ناظرم خبر می دهم.

 

پول زیادی برای انجام آن لازم است، و اگر آن را الان ارایه دهم مطمئنا رد می شود، پس تصمیم می گیرم الان مطرحش نکنم.

نزدیک بودن به پیاده سازی و اجرا

 

بحث و نتیجه گیری

تحقیقات قبلی نشان می دهد که منشا بسیاری از نوآوری های سازمانی افراد هستند و معمولا این فرایند از پایین به بالا در سازمان صورت می گیرد. در تعریف نوآوری پنهان توضیح داده شد که چرا برخی کارکنان برای رشد و ترویج ایده خود متوسل به فعالیت های زیرزمینی و پنهان می شوند.(مسعود نیا و اسکوسکی 2012، اگسدروف 1996)

با این حال در کشورهای در حال توسعه کمتر به دلایل آن پرداخته شده است و در زمینه آشکار سازی نوآوری پنهان اقداماتی کمی در سازمان ها و شرکت ها صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی داریم تا این موارد را آشکار سازیم. همانطور که در شکل 1 می بینیم، عوامل شناسایی ساده شده را می توان در سطوح فردی،مدیریتی،سازمانی و صنعتی دسته بندی کرد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

شکل1. عوامل مربوط به کشف ایده های پنهان

ما دریافتیم که عوامل فردی در آشکار سازی نوآوری پنهان بسیار تاثیر گذار هستند. به عنوان مثال، برای پیگیری یک ایده کارکنان یک شرکت می توانند را های متفاوتی را دنبال کنند. اگر یک فرد اخلاق گرا باشد ممکن است در طول مدت زمان تفکر در مورد ایده آن را کنار بگذارد،چرا که ممکن است این ایده خلاف باورهای اخلاقی او باشد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

همچنین ممکن است کارکنانی که اعتماد به نفس پایین تری دارند در آشکار سازی ایده های خود با تاخیر روبه رو شوند.اگرچه شرکت ها کنترل زیادی برای روی عوامل فردی ندارند اما می توانند تا حدودی از طریق منابع انسانی کارمندان را به سوی ایجاد و گسترش ایده سوق دهند.(اگسدروف 2012) یافته های جالب در این تحقیق نشان می دهد که باورهای اخلاقی و مذهبی در آشکار سازی یک ایده پنهان بسیار تاثیر گذار است. در نتیجه می توان گفت برای تحقیقات آینده می توان نقش دین و اخلاق را در نوآوری پنهان مورد مطالعه قرار داد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

مدیران همواره با زیر دستان خود در ارتباط هستند. به عنوان مثال، اگر یک کارمند به دلیل سو مدیریت از طرف مدیر خود نتواند ایده خود را بروز دهد ممکن است سعی نماید که برای افشای آن از طریق مدیران ارشد اقدام نماید و اگر موفق نشود به ناچار خود سعی در به کارگیری آن ایده می گیرد. به طور مشابه،مدیران نیز باید با گوش دادن به احساسات و گزارشات زیر دستان و تشویق آن ها آیده های نوآورانه آن ها را برای افشا سازی اماده کنند. در این میان باید توجه داشت اگر کارمندان حس کنند که مدیر قصد دارد ایده آن ها دزدیده و بدون در نظر گرفتن حق کارمند آن را به مدیران ارشد ارجاع دهد و به نام خود ثبت کنند از آشکار سازی ان ایده سر باز می زنند.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

به این ترتیب، مهارت های ارتباطی یک مدیر و توانایی ایجاد روابط اعتماد متقابل و ایجاد انگیزه به کارمندان در ابراز ایده کمک شایانی می کند. برگمن 1983 استدلال می کند که مدیران میانی به عنوان واسطه ای بین مدیران ارشد و کارکنان هستند(مانند کسانی که دربخش تحقیق و توسعه بازاریابی می کنند)و نقش مهمی را تسهیل بروز ایده های پایین به بالا ایفا می کنند. تحقیقات ما نشان می دهد که عواملی مانند مهارت های ارتباطی مدیران می تواند در ایجاد یک زمینه استراتژیک مناسب برای تشریح و کشف ایده پنهان کمک شایانی کند. همچنین عوامل سازمانی نیز می توانند بر مراحل آشکار سازی نوآوری پنهان موثر باشند. نظریه گرداز مینسلیست 2010 ادعا می کند که اجرای هنجاری دقیق و خشک می توانند مانع بروز نوآوری پنهان در سازمان شود. تحقیقات ما نشان می دهد که ممکن است این موضوع برعکس باشد. ممکن است کارمندان از استبداد به خشم آیند و سعی کنند تا با ایجاد روش های بهتر از دیکتاتوری سازمان کم کنند. عوامل فرهنگی مانند اهمیت صداقت، روشن بودن ارزش های سازمانی و تشویق کار تیمی می تواند به افزایش نوآوری پنهان در سازمان بی انجامد.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

همچنین عوامل مربوط به نوع کسب و کار و محیط کسب نیز می تواند به آشکار سازی نوآوری پنهان کمک نماید. به عنوان مثال، در یک صنعت رقابتی خلاقیت کلید موفقیت است و اگر برای ایده های جدید به کارمندان ترفیع و یا مبلغی پرداخت شود سازمان پویا می شود. در برخی از صنایع مانند فناوری اطلاعات تغیرات دائمی و سریع این موضوع را بیش از پیش مهم می کند. به این ترتیب،به نظر می رسد که کسب و کارهایی که ضرورت رقابت و پویایی بیشتر است، معرفی و ساخت ایده بیشتری نیز وجود دارد. در نهایت، عوامل مربوط به این که یک ایده پنهان را چطور می توان توضیح داد عامل دیگری است. یکی از معمترین عوامل که می تواند بر یک ایده اثر گذار باشد و همچنین توسط شرکت شانس بیشتری برای به کارگیری داشته باشد، ایده هایی هستند که در جهت افزایش سود شرکت به کار گرفته می شوند.(برگرمن 1983)ترجمه مقاله نوآوری پنهان

همچنین ممکن است برخی ایده ها از طرف سازمان به قدری دیر به کار گرفته شوند که بهره وری آن ایده از بین رفته باشد. ایده هایی که پیاده سازی آن ها سخت است و نیاز به زمان بیشتری برای ایجاد دارند به صورت بالقوه از به کارگیری کمتری برخورداند. عدم حمایت از چنین ایده هایی به این دلیل است که ممکن است این ایده ها برنامه ریزی و اهداف شرکت را تغیر دهند(کوین و مایلز2006). به این ترتیب، شرکت ممکن است برای از دست ندادن چنین ایده هایی یک چارچوب استراتژیک و ساختاری طبیق دهنده اتخاذ کند.ترجمه مقاله نوآوری پنهان

به طور کلی این تحقیق به عنوان یکی از اولین تحقیقاتی که در زمینه نوآوری پنهان در کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد دسته بندی می شود. کشورهای در حال توسعه نیاز به نوآوری پنهان برای کشف ایده های پنهان افرادی دارند که مایل اند سازمان و سپس کشور خود را گسترش دهند. درک بیشتر از این رفتار نیازمند تحقیقات آتی می باشد.

ترجمه مقاله نوآوری پنهان