ترجمه متون سیاسی

ترجمه متون سیاسیReviewed by کامرانی on Sep 19Rating:

ترجمه متون سیاسی

در ابتدا به معرفی رشته علوم سیاسی می پردازیم. آنچیزی که مردم  به نام سیاست و مسائل سیاسی می شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی مطرح است کاملاً متفاوت است. و دانشجویانی که در رشته علوم سیاسی موفق هستند که سیاست شناس هستند نه سیاستمدار.

در واقع رشته علوم سیاسی به بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می پردازد.

علوم سیاست رشته ای از آگاهی  اجتماعی است که وظیفه آن شناخت اصول و قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی در داخل یک کشور و روابط دولتها در عرصه بین المللی است.

گرایشهای رشته علوم سیاسی عبارت اند از :مطالعات منظقه ای، روابط بین الملل، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، دیپلماسی و روابط بین الملل

ترجمه متون سیاسی

ترجمه متون سیاسی

هدف از گرایش مطالعات منطقه ای ارائه آموزش لازم به کادر دیپلماتیک و سایر تصمیم گیرندگان سیاست خارجی کشور در سال های آینده است . گرایش روابط بین الملل از جمله رشته های نو پا می باشد که موضوع اصلی  در آن، کشف ، بررسی و علت کاوی رفتار دولتها و اخیراً در عرصه بین الملل است. گرایش علوم سیاسی مطالعه و تحقیق درباره ی پدیده های سیاسی مثل اشکال مختلف حکومت و دولت است . دیپلماسی، مدیریت روابط کشورها با یکدیگر و میان کشورها با دیگر بازیگران بین المللی است. در واقع دیپلماسی  راه تماسی است برای اعلام موقعیت، جمع اوری اطلاعات و راضی یا قانع کردن یک کشور برای حمایت از مواضع کشوری دیگر.

برای ترجمه متون سیاسی، مترجم باید با گرایشهای رشته علوم سیاسی آشنایی کامل داشته باشد و به اصطلاحات تخصصی این رشته تسلط کامل داشته باشد. در واقع مترجم متون سیاسی علاوه بر فن ترجمه باید اخبار سیاسی و متون سیاسی را همه روزه دنبال کند تا با اصطلاحات تخصصی علوم سیاسی آشنا شود.

مترجمی که تخصص لازم در ترجمه متون سیاسی را داشته باشد می تواند در مراکز مختلف استخدام شود چرا که معمولاً اغلب مراکز از مسائل سیاسی در گرایش های مختلف، استفاده  می کنند مثلاٌ در وزارت امور خارجه، صدا و سیما، مدرسه علوم سیاسی، روزنامه ها و…

علم سیاست با رشته های دیگر نیز تداخل دارد از جمله:اقتصاد، حقوق، روان شناسی، تاریخ، مردم شناسی، حقوق اداری .

در واقع علم سیاست اساساً مطالعه رفتار انسان است. در تمام زمینه های این علم، مشاهدات در محیطی کنترل شده انجام می یابد، زیرا با تغییر محیط و ورود دیگر متغیر ها به این مشاهده، نتایج دست کاری شده  و به مشاهده واقعی نمی رسیم.