ترجمه متون جامعه شناسی

ترجمه متون جامعه شناسیReviewed by کامرانی on Sep 20Rating:

ترجمه متون جامعه شناسی

جامعه شناسی یکی از مهم ترین رشته های علوم اجتماعی است، جامعه شناسی یعنی علم مطالعه جامعه و فعالیت های انسانی. این رشته علمی به بررسی جوامع بشری، برهم کنش آنها، و فرآیندهایی که جوامع را در وضعیت جاری شان نگاه داشته یا تغییر می دهد می پردازد. دامنه بررسی موضوعات در این رشته از فرد تا جامعه یا به قولی از سطح خرد تا سطح کلان را شامل می شود.

از آن جایی که در مقایسه با بقیه حیوانات، انسان کمتر تحت تأثیر و کنترل غرایز است، بخش زیادی از رفتارهای او به واسطه ساختارهای اجتماعی کنترل می شود. این موضوع ضرورت ارگان های اجتماعی برای مشخص کردن رفتارها و و تصمیمات انسان ها را نشان می دهد. رشته جامعه شناسی به بررسی نحوه های تأثیر ارگان های اجتماعی بر رفتار انسان ها، تأثیر ارگان های اجتماعی مختلف بر یکدیگر،تشکیل، فرسودگی و نابودی آنها می پردازد. و از آنجایی که جامعه شنای به رفتار انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی توجه دارد، زمینه پژوهش آن از تحلیل تماس های کوتاه میان افراد ناشناس در خیابان گرفته تا بررسی روندهای اجتماعی جهانی، همه را در بر می گیرد. تأکید سنتی این حوزه مطالعاتی بر اموری اجتماعی همچون، اقشار اجتماعی، طبقات جامعه، فرهنگ، جنبش ها و تحرکات اجتماعی، مذهب، قانون و خانواده است.

دو پرسش اساسی جامعه شناسی این است که نخست چگونه در جامعه نظم برقرار می شود؟ و دوم اینکه چرا و چگونه جامعه تغییر می کند؟

ترجمه متون جامعه شناسی

ترجمه متون جامعه شناسی

به بیان آنتونی گیدنز، تفکر جامعه شناسانه بیش از هر چیز به خود شناسی کمک می کند .

جامعه سشناسی در ایران توسط غلامحسین صدیقی در سال 1317 هجری شمسی بنیان نهاده شد.

رشته جامعه شناسی تا مقطع دکتری در دانشگاههای ایران تدریس می شود.

دانشجویان مقاطع کارشناسی و ارشد در طول ترم به ترجمه متون جامعه شناسی، ترجمه مقالات جامعه شناسی می پردازند. در این میان دانشجویان علاقمند به رشته جامعه شناسی، ترجمه متون جامعه شناسی را خود انجام م یدهند زیرا که با اصطلاحات تخصصی جامعه شناسی آشنایی کامل دارند ولی دانشجویانی که فن ترجمه و تخصص ترجمه را ندارند از مترجمین این رشته استفاده می نمایند.

دانشجویی که با هدف و علاقه این رشته را انتخاب نموده است برای افزایش دانش جامعه شناسی خود  مقاله هایی با موضوع جامعه شناسی را به زبان انگلیسی را از سایت های معتبر دانلود می کند و به ترجمه انها می پردازد که این امر باعث پیشرفت  و موفقیت وی در آینده ی شغلی خواهد شد.