ترجمه فوری

ترجمه فوری

مترجمین به صورت عادی روزانه میتوانند 1000 تا 1500 کلمه در روز ترجمه کنند. زمانی که برای ترجمه بر اساس این فرمول صرف می شود زمان نرمال میگویند.

اما بعضی از مشتریان نیاز به ترجمه در زمان محدود و کمتر از زمان نرمال دارند که ترجمه فوری نامیده میشود.

به طور میانگین 4000 کلمه در 24 ساعت و 9000کلمه در 48 ساعت به صورت فوری ترجمه میگردد.

در ترجمه فوری مشتریاان عزیز حتی ساعت و دقیقه تحویل کار را با شرکت هماهنگ میکنند و شرکت پارس 68 فایل ترجمه را طبق خواسته مشتری اماده میکند.

ترجمه فوری

ترجمه فوری

در ترجمه های فوری به دو صورت عمل میشود.

1-در این حالت مترجم تایم بیشتری را از روز و حتی شب صرف ترجمه میکند و در بسیاری از موارد مترجم شب تحویل ترجمه تا صبح بیدار میماند تا ترجمه را سر وقت اماده کند.

تمامی مترجمین توان همچین کاری را ندارند و فقط قشری از مترجمین متخصص می توانند متون را به صورت فوری ترجمه کنند.

2-در این روش متن بر اساس موضوع خود بین مترجمین تقسیم میشود تا بتوان هرچه سریعتر کار ترجمه را به پایان برد. این مورد در مواقعی که کار بسیار ضروری باشد انجام میگیرد. در این روش بدلیل اینکه ترجمه توسط چندین مترجم انجام میپذیرد کمی اختلاف در نگارش به چشم میخورد . لازم به ذکر است که در این روش جملات کامل و مفهوم به طور واضح بیان میشود.

شرکت پارس 68تمام تلاش خود را انجام میدهد تا بتواند با کمترین هزینه بهترین کیفیت را برای مشتریان خود به ارمغان بیاورد.

مواردی که در ترجمه فوری باید رعایت شود

1-افت نکردن کیفیت ترجمه 

2-ترجمه تخصصی به درستی صورت گیرد

3-زمان تحویل بسیار مهم است

4-ترجمه متن توسط مترجمین با تجربه صورت گیرد

اگر نیاز به ترجمه مقاله ، ترجمه تخصصی، یا ترجمه دانشجویی به صورت فوری دارید زمان را از دست ندهید و فایل خود را جهت برآورد هزینه در قسمت سفارش ترجمه مقاله ثبت نمایید.