ترجمه حرفه ای در زمینه های علمی، هنری و مهارتی – قسمت چهارم و آخر

زمان زیادی می گذرد که هر مترجمی فکر می کند که متن ترجمه شده توسط دیگر مترجمان، صحیح نیست. نزدیک به نود و نه درصد از زمان، برای تصحیح ترجمه سپری می شود. بدین ترتیب نه تنها کیفیت ترجمه پایین می آید بلکه شهرت و اعتبار مترجم هم زیر سوال می رود.

ممکن است در برخی شرایط، ترجمه حرفه ای چندان ضروری نباشد. به هرحال، اگر ترجمه دقیق و حرفه ای نیاز باشد، مترجمین حرفه ای و با تجربه، به کار می آید. مترجمین با کیفیت کار نامطلوب، با مسائل زیادی مواجه می شوند و باعث می شوند که افراد خواننده، متون مربوطه را نفهمند و آن ها را با دقت بسیار ضعیفی به شرکت یا سازمان خود تحویل دهند. اگر شما بخواهید ماشین خود را تعمیر کنید، می بایست آن را به مکانیک بسپارید نه یک فروشنده ماشین. یک مکانیک از ساختار داخلی اتومبیل اطلاع دارد، البته فروشنده اتومبیل هم اطلاعات اندکی دارد اما برای شناسایی مساله و رفع مشکل کافی نیست.

ترجمه یک فعالیت انسانی است که انسان را قادر می سازد تا ایده ها و تفکرات خود را به زبان های متفاوت مورد استفاده تغییر دهد. ترجمه یک علم مدرنی است که واسط بین فلسفه، زبان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است. ترجمه ادبی، به صورت خاص مرتبط با این علوم می باشد و یک هنر صوتی – تصویری است که در مطالعات فرهنگی و فکری بسیار نقش دارد.

در تحلیل نهایی، ترجمه یک علم، هنر و یک مهارت است. علمی است که، اطلاعات ساختاری را تکمیل نموده و آن را از زبان مبدا به زبان مقصد تبدیل می نماید. این ، هنری است که نیاز به قوه هنری دارد تا متن اصلی را به فرم مورد نظر خواننده سازمان دهی کند و مشابه با متن اصلی باشد. این مهارتی است که دشواری های ترجمه را نیز پوشش می دهد و این قابلیت ترجمه نیز درزبان مقصد نیز مد نظر است.

در فرایند ترجمه، نیاز به دایره لغت گسترده، فرهنگ عمیق و دید گسترده ی مترجم است که تاثیرات زیادی روی کار او دارد. یک مترجم دیگر ممکن است نگرش دیگری روی همان متن داشته باشد و به هرحال ممکن است انعکاس خوبی روی پیش زمینه مورد مطالعه، فرهنگ، حساسیت و موقعیت دارد. چنین تفاوت هایی را نمی توان از معیار ترجمه در نظر گرفت. به سادگی می توان گفت که مترجمی شغل دشواری است. همه مترجمان نیاز به سطح بالایی از مطالعات حرفه ای دارند تا ترجمه تخصصی خود را پیشبرد دهند.

No votes yet.
Please wait...