ترجمه حرفه ای در زمینه های علمی، هنری و مهارتی – قسمت سوم –

ترجمه را می توان به عنوان اشتراک گذاری اطلاعات مترجم و نویسنده نیز دانست. وگرنه کنار هم قرار دادن لغاتی از یک زبان به زبان دیگر، نه کار خاص و دشواری است و نه نیاز به مهارت چندانی دارد. ترجمه در اصل یک علم است، یک هنر است و مهارتی است که مقتضی به زمان خود بسیار حائز اهمیت است.

تصور غلط در مورد ترجمه این است که فکر کنیم؛ هرکسی به زبان مبدا و مقصد تسلط داشته باشد قادر به ترجمه هستد. خوب در این جا بهتر است که به تمایز خیلی مهمی در این زمینه اشاره کنیم. اعتقاد براین است که مترجمانی وجود دارد که به صورت عادی متون عمومی را ترجمه می کنند و در کنار آن ها مترجمانی هستند که به صورت تخصی و حرفه ای در این زمینه فعالیت دارند وبا لطبع، مقالات تخصصی ر انیز ترجمه می نمایند. کسی که به ترجمه حرفه ای و تخصصی می پردازد، می بایست در مورد آن زمینه خاص مورد مطالعه، کاملا تخصص و تسلط داشته باشد. مترجمین حرفه ای بر اصول زبان شناسی نیز مسلط هستند و قابلیت های اساسی ر ا برای کار کردن با زبان مبدا و مقصد را داشته و دارای فهم عمیقی از آن ها می باشند. مترجمین حرفه ای کسانی هستند که به صورت اختصاصی در مورد زبان، عبارات، علوم مربوطه و فرهنگ میان این دو زبان، کاملا اطلاع دارند. مترجمین همواره در تلاش هستند تا قابلیت های خود را برای فهم زبان مبدا، ارتقا بخشند و آن ها را به زبان مقصد برگردانند. مترجمین استدلال می کنند که ترجمه، آمیزه ای از مهارت و هنر است. مترجمین معتقد هستند که می بایست اطلاعات عمیق و گسترده و حتی آکادمیک در زمینه هایی داشته باشند که به ترجمه آن ها مشغول هستند و مباحث و موضوعات نوشتاری ومقالات دیگر نیز باعث می شوند تا قابلیت های نوشتاری مترجمان، گسترش و ارتقا یابند.

در نهایت، مترجمان حرفه ای می بایست مطلع باشند که همیشه باید قابلیت ها و کارایی های مخصوص به حرفه تخصصی خود یعنی ترجمه را گسترش دهند.

آیا به نظر شما هرکسی زبان مبدا و مقصد را می داند قادر به ترجمه است؟ اگر چنین باشد می توان این گونه استدلال کرد که هرکسی زبان مبدا و مقصد را می شناسد به راحتی می تواند کلمات هر دو زبان را کنار هم بچیند و گاها مفهومی نیز از آن استدلال نماید. ولی ترجمه این نیست. ترجمه فراتر از انتقال و تبدیل یک سری واژه از زبانی به زبان دیگر است ولی متاسفانه، افراد عامی چندان متوجه این تفاوت نیستند. ترجمه بسیار فراتر از این حرف ها است. کلمات هم فراتر از یک معنا دارند.واژه ها و عبارات می توانند بیان گر احساسات و مفاهیم فرهنگی باشند که در فرهنگ یا زبان دیگر به آن معنا نباشد. قابلیت خواندن، نوشتن و صحبت کردن به ک زبان خارجی، به کسی مجوز ترجمه را به عنوان یک حرفه، نمی دهد. در ابتدا یک مترجم می بایست فهم و دانش عمیقی از حداقل دو زبان داشته باشد. هم در زبان خارجی و هم در زبان مادری خود. در ثانی، ترجمه یک مهارت است. شما می بایست قادر باشید تا به صورت روان و سلیس، بنویسید و نکات ظریف و دقیق زبان خود را  با مهارت هرچه تمام تر، در فرایند ترجمه به کار برید. سومین نکته این است که زبان؛ خالی از تاثیرات فرهنگی نیست. اگر فرهنگ پشت زبان را نیز در نظر بگیریم، مترجم می بایست از فرهنگ زبان مقصد و مبدا نیز کاملا مطلع باشد. پس انجام یک ترجمه فوق العاده قوی؛ اصلا کار سهل وآسانی نیست!!!