تبدیل انگلیسی به فارسی

تبدیل انگلیسی به فارسی

تبدیل انگلیسی به فارسی

ترجمه ،تبدیل انگلیسی به فارسی می باشد اما نه بران معنا که کلمه به کلمه معنا شود بلکه در ترجمه خوب هفت مورد رعایت می شود:
1- ترجمه مفهوم متن اصلی را می رساند یعنی با معلومات اکتسابی و با کمک گرفتن از کتاب ها فرهنگ مفهوم اصلی متن را درک کند و به زبان مقصد ترجمه نماید.
2- لحن نویسند حفظ میشود، یعنی اینکه همه نویسندگان مثل هم نیستند بلکه سبک نگارش و روحیات و افکار آنها متفاوت می باشد که همه این موراد در متن اصلی بازتاب می شود که مترجم باید به این نکات دقت کند.
3- مترجم باید زبان خاص ومتناسب با متن را دریابد،زیرا یک نویسنده عامیانه می نویسد و دیگری ادبی و کتابی و یکی شاعرانه می نویسد و یکی خشک و روزنامه ای.بنابراین مترجم باید حواسش جمع باشد و زبان متناسب با متن اصلی را در ترجمه استفاده نماید.
4- واژه هایی که به جای وازه های متن اصلی استفاده می شود باید خوش آهنگ و دقیق باشد. زیرا هر وازه معنای متعددی دارد که باید معنای متناسب با متن انتخاب شود.
5- در ترجمه دستور زبان باید رعایت شود ، در ترجمه باید اصول و وقاعد زبان رعایت شود تا از نظر ادبی ارشمند باشد
6- طول کلام و یا ایجاز نویسنده باید در ترجمه رعایت شود ممکن است مترجم برای جمله کوتاهی که در متن اصلی اورده شده است توضیحی را در حاشیه اضافه نماید
7- در ترجمه با کیفیت به نقطه گزاری (علائم نگارش) اهمیت زیادی داده می شود. یعنی علامت پرسشی ،تعجب ،نقطه ، ویرگول و… در جای خود استفاده می شود تا مخاطب متن را براحتی مطالعه نماید.
یک تبدیل انگلیسی به فارسی خوب هفت ویژگی رکر شده را دارد.
گوگل ترنسلیت و نرم افزارهای ترجمه تبدیل انگلیسی به فارسی خوبی را انجام نمی دهند فقط مترجم حرفه ای و متخصص ترجمه با کیفیتی را ارائه می دهد.
مترجم خوب در پایان کار ،ابتدا یک بار متن را مطالعه می نماید تا اشکالات تایپی ، نگارشی و یا دستوری آن را برطرف نماید.
تبدیل انگلیسی به فارسی ممکن است یک مقاله یا چند صفحه از کتاب و یا مقاله isi باشد باشد در هر صورت در همه موراد باید اصول ترجمه رعایت شود قطعاً ترجمه کتاب و مقاله isi از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که برای داوری ارائه می شوند.که داورها همه اصول و جزئیات نگارش مقاله و ترجمه را مورد بررسی قرار می دهند ودقیق ترین آنها را انتخاب می نمایند.