بازاریابی ترجمه

بازاریابی ترجمه

 

مترجم آزاد شدن، یک آرزوی کاری بزرگ است شغل ترجمه متن ، حرفه ای است که طالب فراوان دارد، مردم و مشاغل فراوانی وجود دارند که به خدمات شما نیازمندند.بنابر این بازار یابی ترجمه را باید بخوبی بشناسید و از آن استفاده کنید.

مهمترین بخش انجام یک کار، بازاریابی موثر است. اگر زمان صرف نکنید و برای جلب مشتری تلاش نکنید، شغل شما رونق نخواهد گرفت.

برای مترجم آزاد شیوه های بازاریابی مبهمی وجود ندارند. از نظر بازاریابی ، شغل مترجمی مانند هر حرفه دیگری است. تو می بایست مهارت های خودت را به بازار آوری و در معرض دیدگان افرادی قرار دهی که می توانند از آن مهارت ها بهره ببرند. برای افزایش در معرض دید قرار گرفتن مشاغل ترجمه آزاد ، شش روش وجود دارد.

بازاریابی ترجمه

بازاریابی ترجمه

1-شغلت را با هر فردی که دیدار می کنی به اشتراک بگذار:

یک تعبییر رایج که درست استفاده می شود این است که “دهان های بسته غذا بدست نمی آورند”. کم رویی و خجالت را کنار بگذار. مطمئن باش و به خودت افتخار کن که تو در سود های حاصل از این شغل سهیم هستی.

2-گسترش حضور بصورت آنلاین و اینترنتی

از هر شغلی انتظار می رود که یک وب سایت داشته باشد. وب سایت باید شامل جزئیاتی درباره انواع خدماتی باشد که عرضه می کنی و یک وبلاگ که مرتبا به روز می شود. با افتخار فعالیت هایت را به نمایش بگذار و از هر فرصتی برای ارتقای سایت اینترنتی خودت استفاده کن.

3-بدست آوردن مراجعانی از بین دوستان، خانواده و مشتریان سابق

مراجعین، عامل حیات هر حرفه ای هستند. افرادی که دارای سابقه موفقیت آمیزی در کار با شما هستند مشتاق تر هستند تا خدماتشان را با دیگران در میان بگذارند. تو نباید منتظر مشتری بمانی تا به تو رجوع کند بلکه می بایست مستقیما از او این تقاضا را داشته باشی.

4-بازار یابی مداوم خدمات ترجمه از طریق هر شخصی که به او بر می خوری

بازاریابی به خودی خود و تصادفی بدست نمی آید. این کار می بایست از طریق هر چیزی باشد که روزانه انجام می دهید. برای تداوم توجه مشتری، بازاریابی می بایست پیوسته و مداوم باشد.

بازاریابی ترجمه

بازاریابی ترجمه

5-بدست آوردن کارت های تبلیغاتی برای شغل که به صورت حرفه ای ساخته شده و پخش آنها

کارت های تبلیغاتی هیچ رونقی را برای شغل شما به ارمغان نخواهند آورد اگر آنها را در یک جعبه یا کیف پول رها کنید. یک نکته کلیدی را در مورد کارت های خود به کار ببرید تا روزانه حداقل 10 کارت شغلی بیرون دهید.

هدف از بازاریابی ترجمه ( بازاریابی ترجمه تخصصی ) این است تا به حداکثر ممکن تعداد مشتری، دست یابید. شکل دهی ارتباطات شغل نیاز به زمان دارند. با استفاده از این راهکارها، برای شغل خود مشتری جذب خواهید کرد.