انواع روش ترجمه

انواع روش ترجمهReviewed by کامرانی on Sep 5Rating:

انواع روش ترجمه

ترجمه یعنی پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان مبدأ در زبان مقصد، نخست از لحاظ معنایی و سپس از لحاظ سبک.

انواع ترجمه به صورت ذیل می باشد:

ـ ترجمه کلمه به کلمه

ـ ترجمه وفادارانه

ـ ترجمع مفهومی

ـ ترجمه تحت الفظی

ـ ترجمه تطبیقی

ـ ترجمه آزاد

ـ ترجمه گویا

ـ ترجمه اصطلاحی

به توضیح انواع روش ترجمه می پردازیم:

در ترجمه کلمه به کلمه، ترتیب لغات زبان مبدأ حفظ می شود و کلمات با رایج ترین معناهایشان ترجمه می شوند.

در ترجمه آزاد  متون انگلیسی به فارسی  مجبور می شویم تغیراتی در ساختار زبان مقصد ایجاد کنیم تا اینکه ساختار قابل قبولی را تنظیم نمائیم. در واقع ممکن است موضوعی را که در متن زبان مبدأ وجود نداشته باشد را در ترجمه بیاوریم و معمولاً این نوع ترجمه تفسیری طولانی تر از نسخه اصلی را دارد.

در ترجمه گویا  مترجم تلاش می کند که مفهوم دقیقی از متن مبدأ را ارائه دهد به طوریکه برای خوانندگان قابل فهم باشد.

در ترجمه اصطلاحی پیام اصلی انتقال پیدا می کند اما نکات دقیق و ظریف بوسیله بکارگیری جملات مرسوم  در گفتگو و اصطلاحات تحریف می شوند.

در ترجمه تحت الفظی بر روی زبانی  متن مبدأ تمرکز می شود. در ترجمه تحت الفظی به قواعد نشانه گذاری، کاربرد شناختی و معنای ضمنی  در زبان مقصد توجهی نمی شود و ترتیب واژه ها از ترتیبشان در متن مبدأ تبعیت می کند. این نوع ترجمه برای خواننده عادی که به دنبال ترجمه ای دقیق  و با کیفیت است توصیه  نمی شود، اما برای مطالعه ساختارهای زبانی بسیار مناسب است.

در  ترجمه وفادارانه سعی بر آن است مفهوم اصلی متن با توجه به ساختار دستوری زبان مقصد استخراج گردد. در این نوع ترجمه تغییرات گرامری و انحرافات واژگانی  از زبان مقصد را حفظ می کند و هم چنین لغات فرهنگی و تربیتی را منتقل می کند در واقع در این نوع ترجمه تلاش می شود که بطور کامل به قصد و هدف نویسنده زبان مبدأ وفادار باشد.

ترجمه مفهومی یا همان معنایی همانند ترجمه وافادارانه می باشد تنها تفاوت آن این است که به ارزشهای زیبا شناختی زبان مبدأ بیشتر توجه می کند.

ترجمه تطبیقی آزادترین ترجمه می باشد که معمولاً  برای نمایشها و شعرها استفاده  می شود.

فرق بین ترجمه کلمه به کلمه و تحت الفظی این است که در ترجمه کلمه به کلمه معنای کلمات مهم می باشد و مفهوم جمله اهمیت ندارد ولی در ترجمه تحت الفظی با توجه به ساختار زبان مبدأ جمله دارای معنا می باشد.

 

انواع روش ترجمه

انواع روش ترجمه