ارتباط بین فرهنگ و ترجمه – قسمت سوم –

گاهی اوقات، عبارات مصطلح در زبان مبدا، معادل مناسبی به زبان انگلیسی ندارد و بنابراین برای بیان یک اصلاح خوب می بایست از مترجمی استفاده کنیم که به خوبی بتواند یک عبارت جایگزین را انتخاب کند. تفاوت های فرهنگی بین زبان های مختلف مثلا زبان چینی و انگلیسی مطرح می شود که بیانگر اعتقادات متفاوت، آداب و رسوم، دین و آئین مختلف و مواردی ازا ین دست است. بنابراین ما می بایست توجه بیشتری به این عوامل و مباحث مبتنی بر فرهنگ داشته ابشیم.

در این موارد، ما می بایست فرهنگ زبان مقصد را به خوبی بفهیمم و معنای صحیح را از آن استخراج نماییم. عبارات چهار کاراکتری بسیار معروف هستند اما آن ها را نمی توان زیاد استفاده نمود چون ممکن است در روند ترجمه تاثیر منفی گذارند. به صورت خلاصه می توان گفت که ما از عبارات چهار کاراکتری زمانی می توانیم در روند ترجمه استفاده کنیم که ترجمه مان بسیار مقبول و حتی مختصر و مفید باشد. اما عوامل دیگری نیز در این جا مطرح می شود که می بایست به آن ها توجه داشته باشیم. به این معنا که می توانیم به تعاملات معنایی دست یابیم . اما ما از همگرایی های معنایی نیز استفاده می کنیم و در این شرایط هیچ معادلی در زبان مقصد وجود ندارد.

ب- همگرایی های معنایی

مطالعات مربوط به همگرایی معنایی، تنها محدود به خود متن نمی شود. این متن را می توان توسط اطلاعا ت به اشتراک گذاشته شده توسط گوینده و شنونده نیز به دست آورد و شامل متون زبان شناسی، متون فارسی زبان، متون فرهنگی و اجتماعی و متون مربوط به سبک زندگی نیز می شود. این نوشتار، روی متون فرهنگی و اجتماعی تمرکز دارد که شامل فرهنگ های موجود در تاریخ، فرهنگ محلی و فرهنگ مربوط به آداب و رسوم و مذهب و … می شود. در حقیقت، تعاملات زبان شناسی توجه چندانی به خود معنی لغت یا جمله نمی کند بلکه لغات موجود را بررسی کرده و آن ها را به بهترین وجه برای فهم به خواننده، ارائه می دهد.

تفاوت های تاریخی فرهنگی

این امر به فرهنگی برمی گردد که ناشی از پیشرفت های بسیار است. یک توسعه تاریخی خاص زمانی تغییر می کند که فرهنگ تغییر کند. طبیعی است که تفاوت هایی در متون فرهنگی و تاریخ وجود داشته باشد و دشواری های زیادی را در ارتباط بین اقوام و کشورها ایجاد می نماید.

ضروری است که بسیاری از مترجمان زبان انگلیسی ، از ادبیات زبان انگلیسی هم آگاهی کامل داشته باشند. مثلا می توان به آثار شکسپیر اشاره نمود که مطالعه کتاب های زبان اصلی وی، بر هر مترجمی لازم و ضروری است. گویندگان بومی زبان انگلیسی، هر روز می بایست اطلاعات خود را به روز کنند. یک جمله در مجله امریکایی تایمز وجود دارد که بیان می دارد که  هرکسی که قمار می کند انتظار دارد تا شیلوک، بدهی های او را بپردازد. در حقیقت شیلوک شخصیت مشهور در فیلمنامه های شکسپیر است. به این معناست که آن قدر می بایست در کتاب های مطالعه شده، دقت نمود که کاملا به شخصیت های آن ها اعتماد داشته باشیم و در اصل آن ها را بشناسیم.

ادامه دارد …